Sökning: "kvalitativ intervju abduktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju abduktiv.

 1. 1. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Bromell; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; elevperspektiv; svårigheter och utmaningar;

  Sammanfattning : SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. LÄS MER

 3. 3. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 4. 4. Hyresreglering : Vilken effekt kan hyresreglering ha på investeringar i hyresrätter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dennis Lindroth; Alexander Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Hyresreglering; investeringsbedömning; företagsekonomi; bruksvärde; hyresrätter; energiekonom; fastighetsbolag; privata;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett fastighetsbolag som förvaltar hyresrätter vill hyra ut bostaden med så stor lönsamhet som möjligt, något som idag är svårt p.g.a., av den hyresreglering vi har i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Vi kan skapa nya saker hela tiden, men vi kan inte skapa en ny värld utan förändring. : En studie om Corporate Social Responsibility inom e-handeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Dahlberg; Madeleine Stenman; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Commitment; Environmental responsibility; Social Responsibility; Communication; Branding; Image; Positioning; Credibility; E-commerce; Corporate Social Responsibility; Engagemang; Miljömässigt ansvar; Socialt ansvar; Kommunikation; Varumärke; Image; Positionering; Trovärdighet; E- handel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) inom e-handeln genom att analysera: Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas av företag inom e-handeln. Hur kommunikation av CSR används av företagen för att positionera sig och stärka sin image. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ intervju abduktiv.

Din email-adress: