Sökning: "kvalitativ intervju diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju diskurs.

 1. 1. I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Engkvist; [2017]
  Nyckelord :diskurs; främmande språk; grammatik; moderna språk; språkinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Grammatikens roll i språkundervisning har varierat genom tiden. I dagens skola ses den kommunikativa förmågan som det centrala och grammatiken kan sägas ha hamnat i dess skugga. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare med behörighet att undervisa i moderna språk på gymnasiet uttrycker sig om grammatik och undervisning därav. LÄS MER

 2. 2. Traditionellt eller digitalt? En studie om bildämnets innehåll vad gäller traditionell och digital karaktär.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Traditionell teknik; digital teknik; bildämnet; högstadiet-gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad bildlärare anser om de digitala och traditionella teknikerna i sitt ämne. Vilken plats har dessa? Går det att kombinera de båda, och vad skulle nyttan vara med det? Vilka för- & nackdelar finns det med respektive arbetssätt? Har traditionella tekniker något värde för eleverna och finns det risker med att helt överge dessa?I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ intervju i mina möten med sex bildlärare. LÄS MER

 3. 3. Bruksföremål eller statussymbol : En studie av handväskor från Chanel ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Söderström; [2017]
  Nyckelord :chanel; handväska; konsumtion; diskurs; status; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : A lot of women buy handbags from Chanel, even though they cost thousands of Euros, and this study aim to examine why. Are the bags to be considered investments, utility items, or status symbols? The research is primarily performed through qualitative interviews of seven women, both owners of Chanel bags and non-owners. LÄS MER

 4. 4. They are always talking about history, what about herstory? - En kvalitativ fallstudie av gemenskapssidan Supersnippan och dess funktion som en parallell och kontrahegemonisk diskursiv arena, på det sociala mediet Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Fristedt; [2014]
  Nyckelord :Parallell diskursiv arena; Feminism; Facebook; Kontrahegemoni; Kapitalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Supersnippan som en del av en bredare feministisk rörelse och ämnar besvara hur denna Facebooksida fungerar som en parallell diskursiv arena, vilka strategier som används för att sprida ett feministiskt budskap, samt vilka hinder och möjligheter som Facebook erbjuder i förhållande till medielandskapet och dess politiska ekonomiska struktur. Studien är utförd med en fallstudiemetodik som innefattar en innehållsanalys och en skriftlig intervju. LÄS MER

 5. 5. "Tar man bort konst försvinner folks tankar" : En studie om estetiska lärprocesser och ämnesintegration i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Annika Thoré; [2014]
  Nyckelord :bild; ämnesintergration; estetiskalärprocesser igymnasieskolan;

  Sammanfattning : Utifrån intresset för estetiska lärprocesser och hur det påverkar elevers lärande i ämnesintegrationhar jag gjort en undersökning i årskurs ett på gymnasiets estetiska program om elevers lärandegenom estetiska lärprocesser i ämnesintegration. Syftet är att tydliggöra vad den estetiskalärprocessens bidrar med vid ämnesintegrering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ intervju diskurs.

Din email-adress: