Sökning: "kvalitativ metod fokusgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fokusgrupp.

 1. 1. Att bli sams med sitt kön. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Disa Gårdstedt; Josefine Josefine; [2017-01-24]
  Nyckelord :Skönhetsideal; skam; ungdomsmottagning; sex; motmakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka upplevelser av samhälleliga normer och skönhetsidealrörande fittan och dess påverkan på unga fittbärare. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med tre unga fittbärare. Vi haräven intervjuat tre barnmorskor och tre kuratorer på tre ungdomsmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. "A Lady shouldn't play with swords" : En studie om genus och makt i TV-serien Game of Thrones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emma Johansson; Sophie Björkman; [2017]
  Nyckelord :game of thrones; makt; genus;

  Sammanfattning : Game of Thrones är en serie som började sändas 2011 på HBO. Efter att säsong sex hade släppt sista avsnittet var tittarsiffran uppe i 23 miljoner tittare världen över. Denna studie har som avsikt att studera utvalda karaktärer ur serien Game of Thrones ur ett makt- och genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient i respirator : en fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Selina Labba; Sanna Liljegren; [2017]
  Nyckelord :caring relationship; lightly sedated; awake; mechanical ventilation; experiences; focus group; qualitative; vårdande relation; lättsederad; vaken; respirator; intensivvård; erfarenheter; fokusgrupp; kvalitativ;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. LÄS MER

 5. 5. Intern kommunikation vid en organisationsförändring : En studie av ett drivmedelsföretags interna kommunikation vid en konceptförändring som rör stationsanställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Tunedal; Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :​Förändringskommunikation; organisationskommunikation; intern kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar ett drivmedelsföretags konceptförändring och hur den interna kommunikationen fungerat under förändringen. Studien fokuserar på hur medarbetarna på 105 stationer i Sverige har upplevt kommunikationen under processen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod fokusgrupp.

Din email-adress: