Sökning: "kvalitativ metod fokusgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fokusgrupp.

 1. 1. Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Hedendahl; Pernilla Unelind; [2016]
  Nyckelord :digital litteracitet; digitala verktyg; multimodala texter; läsförmåga; digital ojämlikhet; källkritik; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Tina Hedendahl och Pernilla Unelind (2016). Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan (Digital literacy. A study on the role of new literacies in school). LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra det dolda : En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klas Lundvall; Hanna Altsäter; [2016]
  Nyckelord :Dolda skador; kvalitetsbrister; processer; orsak-verkan; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19EVT 2016Författare - Hanna Altsäter och Klas LundvallHandledare - Petra AnderssonExaminator - Helena ForslundTitel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparaterBakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. LÄS MER

 3. 3. Kan man lita på en främling? : En studie om tillitskapande inom delningsekonomin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Göransson; Robin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Delningsekonomi; tillit; verksamhetsstyrning; p2p-plattformar;

  Sammanfattning : Purpose and Research question: The purpose of this study is to map how Swedish companies are working to build trust on their p2p platforms within the Sharing Economy. With this purpose in mind we formulated our research question as follows:How do Swedish companies work in order to build trust on their p2p-platform within the Sharing Economy?  Methodology: Due to the fact that the study has a starting point in a social context, a qualitative method was applied. LÄS MER

 4. 4. "Alla måste tänka likadant" - Pedagogers syn på implementering av lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Broberg; Ia Hedberg; [2016]
  Nyckelord :education; Thematic Analysis; special pedagogy; teacher; implementation; fokusgrupp; kvalitativ metod; focus group; qualitative method; challenging behavior; conflict management; hermeneutics; low arousal approach; pedagogue; school; hermeneutik; tematisk analys; problemskapande beteende; konflikthantering; utbildning; specialpedagogik; implementering; pedagog; skola; lågaffektivt bemötande; lärare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Low arousal approach is a method that recently was implemented in some Swedish schools to manage challenging behavior. The method differs from other methods by its keynote: Kids do the right thing if they are able instead of Kids do the right thing if they want to. LÄS MER

 5. 5. En bokhandel i förändring : En studie av utvecklingen inom bokbranschen med fokus på sensoriska stimuli och stödtjänster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Hedberg; Ellinor Tagesson; [2016]
  Nyckelord :Servicescape; retail; support services; bookstore; development; multi-sensory; sensory marketing; expansion of activities; Servicelandskap; detaljhandel; stödtjänster; bokhandel; utveckling; multisensorik; sinnesmarknadsföring; breddning av verksamhet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka konkurrenskraften?Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel som kan ha relevans för Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling av stödtjänster och potentiell breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att klargöra hur tillämpning av sensoriska stimuli i Akademibokhandelns servicelandskap kan få betydelse för kunderna samt hur design och uppbyggnad av servicelandskapen kan stärka verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod fokusgrupp.

Din email-adress: