Sökning: "kvalitativ metod fokusgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fokusgrupp.

 1. 1. Att inte kunna berätta sanningen - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med nyupptäckt cancersjukdom före patienten blivit informerad om diagnosen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophia Hansen; Christine Litzell; [2017-07-13]
  Nyckelord :Cancerdiagnos; negativa besked; berätta sanningen; kommunikation; information; fokusgrupp; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Every year, about 50 000 people are diagnosed with cancer in Sweden. Thenurse will often have knowledge of the cancer diagnosis before the patient, and sometimes itcan take a while before the patient is notified. LÄS MER

 2. 2. Att bli sams med sitt kön. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Disa Gårdstedt; Josefine Josefine; [2017-01-24]
  Nyckelord :Skönhetsideal; skam; ungdomsmottagning; sex; motmakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka upplevelser av samhälleliga normer och skönhetsidealrörande fittan och dess påverkan på unga fittbärare. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med tre unga fittbärare. Vi haräven intervjuat tre barnmorskor och tre kuratorer på tre ungdomsmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Fler kvinnor till toppen : Management för att främja jämställdhet på ledande positioner inom byggbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Alice Halldin; Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :Manager; Glass ceiling; Career; Leader; Leadership; Management; Organization; Organizational change; Chef; Glastak; Karriär; Ledare; Ledarskap; Ledning; Management; Organisation; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Research question: How can JM Construction (sv. JM Entreprenad) work to encourage women to reach leading positions within the organization based on a management perspective? Purpose:                The purpose of this study is to describe how a male-dominated organization within the construction industry, from a management perspective, can work towards gender equality in leading positions within the organization. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrika anpassningar av lärmiljön ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Eliasson; Lena Magnusson; [2017]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elevperspektiv; lärmiljöer; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet är att ta del av några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av undervisning. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om vad eleverna upplever som framgångsrikt i lärmiljön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod fokusgrupp.

Din email-adress: