Sökning: "kvalitativ metod fokusgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod fokusgrupp.

 1. 1. Att bli sams med sitt kön. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Disa Gårdstedt; Josefine Josefine; [2017-01-24]
  Nyckelord :Skönhetsideal; skam; ungdomsmottagning; sex; motmakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka upplevelser av samhälleliga normer och skönhetsidealrörande fittan och dess påverkan på unga fittbärare. Vi har använt oss aven kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med tre unga fittbärare. Vi haräven intervjuat tre barnmorskor och tre kuratorer på tre ungdomsmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation vid en organisationsförändring : En studie av ett drivmedelsföretags interna kommunikation vid en konceptförändring som rör stationsanställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Tunedal; Amanda Larsson; [2017]
  Nyckelord :​Förändringskommunikation; organisationskommunikation; intern kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar ett drivmedelsföretags konceptförändring och hur den interna kommunikationen fungerat under förändringen. Studien fokuserar på hur medarbetarna på 105 stationer i Sverige har upplevt kommunikationen under processen. LÄS MER

 4. 4. Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Hedendahl; Pernilla Unelind; [2016]
  Nyckelord :digital litteracitet; digitala verktyg; multimodala texter; läsförmåga; digital ojämlikhet; källkritik; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Tina Hedendahl och Pernilla Unelind (2016). Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan (Digital literacy. A study on the role of new literacies in school). LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra det dolda : En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klas Lundvall; Hanna Altsäter; [2016]
  Nyckelord :Dolda skador; kvalitetsbrister; processer; orsak-verkan; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19EVT 2016Författare - Hanna Altsäter och Klas LundvallHandledare - Petra AnderssonExaminator - Helena ForslundTitel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparaterBakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ metod fokusgrupp.

Din email-adress: