Sökning: "kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 37492 uppsatser innehållade ordet kvalitativ.

  1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
    Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

    Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

  2. 2. Crowdfunding vs. Venture Capital - En analys av svenska startups finansieringsmetod och prestation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonathan Good; Oskar Bertéus; [2018-04-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Trots att Sverige, och i synnerhet Stockholm, är en väldigt gynnsam miljö för startups så är det inte helt problemfritt att lyckas med en startup. En av de viktigaste aspekterna för ett nystartat företag är dess finansiering, där det på senare år dykt upp flera nya alternativ för företagen att söka kapital. LÄS MER

  3. 3. Samarbetet mellan kommun och byggherre vid bostadsproduktion - En fallstudie av Kongahällaprojektet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Larsson; Rasmus Thim; [2018-04-13]
    Nyckelord :Kommun; privat byggherre; samhällsansvar; offentlig-privat samverkan markanvisningsprocessen; detaljplaneprocessen; planmonopol;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bostadsmarknaden är inte i jämvikt då utbud och efterfrågan skiljer sig åt. För få bostäder färdigställs i förhållande till den befolkningsutveckling som sker i Sverige. Problem: Bostadsbristen är större än någonsin då det byggs för lite bostäder i förhållande till den befolkningsökning som sker. LÄS MER

  4. 4. Ägarlägenheter, den förbisedda bostadsformen - En studie om bostadsutvecklares projektinvesteringar i ägarlägenheter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Elowson; Filip Häggblad; [2018-04-13]
    Nyckelord :Bostadsutveckling; Projektinvesteringar; Ägarlägenheter;

    Sammanfattning : 2009 trädde en ny lag i kraft som möjliggjorde att lägenheter med äganderätt, ägarlägenheter, kan upplåtas i Sverige. Vid införandet var förhoppningarna stora och det talades om att 3000–5000 skulle byggas per år men så blev inte utfallet. 2017 fanns bara ett tusental färdigställda ägarlägenheter i hela landet. LÄS MER

  5. 5. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ.

Din email-adress: