Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg- en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Winström; [2018]
  Nyckelord :matematik; formativ bedömning; digitala verktyg; återkoppling;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka om återkopplingen från digitala verktyg har någon effekt på elevers begreppsutveckling inom rationella tal. Undersökningen genomfördes i en mellanstadieklass och designades utifrån olika metoder för att samla in både kvantitativa och kvalitativa data. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer vid övergång till ISO 9001:2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Maryan Yusuf; Victoria Sege; [2017]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitetsledningssystem; TQM;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att identifiera de viktigaste områdena mindre företag bör fokusera på vid övergång till ISO 9001:2015. Examensarbetet har utförts på det tillverkande företaget FIG Metall. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattning om barns samtal på fritidshem : En fenomenologisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Callert; Kevin Husén; [2017]
  Nyckelord :Extended school education; extended school pedagogics; dialogue; socratic dialogue; philosophical dialogue; qualitative interview; phenomenology; lifeworld; phronesis; episteme; theoretical knowledge; practical knowledge; measurable knowledge; unmeasurable knowledge; Fritidshem; fritidspedagogik; samtal; sokratiska samtal; filosofiska samtal; kvalitativ intervju; fenomenologi; livsvärld; fronesis; episteme; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; mätbar kunskap; omätbar kunskap;

  Sammanfattning : Detta är en studie som utforskar fritidspedagogers uppfattning om samtal med barn i deras verksamhet. Vår utgångspunkt var sokratiska och filosofiska samtal som vi stötte på under en kurs i ”barns existentiella frågor”. Vi blev då nyfikna över hur detta såg ut i verkligheten, om det fanns överhuvudtaget. LÄS MER

 5. 5. Varför är det en hamburgare i det högra hörnet? : En analys av CSS ramverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Emil Carlsson; Daniela Andersson Waara; [2017]
  Nyckelord :Framework; Web Development; Responsive Web Design; Interaction Design; User Experience; Bootstrap; Foundation; Materialize; Material Design Lite; Semantic UI; Ramverk; Webbutveckling; Responsiv webbdesign; Interaktionsdesign; Användarupplevelse; Bootstrap; Foundation; Materialize; Material Design Lite; Semantic UI;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this report is to find out which frameworks and methods are most popular and most widely used, as well as web developers' views on the hamburgermenu. Method – In order to answer the questions in our report we used the methods quantitative statistical processing, quantitative analysis of data collected via survey and qualitative interviews with web developers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativa intervju metoder.

Din email-adress: