Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Framgångsfaktorer vid övergång till ISO 9001:2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Maryan Yusuf; Victoria Sege; [2017]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitetsledningssystem; TQM;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att identifiera de viktigaste områdena mindre företag bör fokusera på vid övergång till ISO 9001:2015. Examensarbetet har utförts på det tillverkande företaget FIG Metall. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om barns samtal på fritidshem : En fenomenologisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Callert; Kevin Husén; [2017]
  Nyckelord :Extended school education; extended school pedagogics; dialogue; socratic dialogue; philosophical dialogue; qualitative interview; phenomenology; lifeworld; phronesis; episteme; theoretical knowledge; practical knowledge; measurable knowledge; unmeasurable knowledge; Fritidshem; fritidspedagogik; samtal; sokratiska samtal; filosofiska samtal; kvalitativ intervju; fenomenologi; livsvärld; fronesis; episteme; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; mätbar kunskap; omätbar kunskap;

  Sammanfattning : Detta är en studie som utforskar fritidspedagogers uppfattning om samtal med barn i deras verksamhet. Vår utgångspunkt var sokratiska och filosofiska samtal som vi stötte på under en kurs i ”barns existentiella frågor”. Vi blev då nyfikna över hur detta såg ut i verkligheten, om det fanns överhuvudtaget. LÄS MER

 3. 3. Varför är det en hamburgare i det högra hörnet? : En analys av CSS ramverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Emil Carlsson; Daniela Andersson Waara; [2017]
  Nyckelord :Framework; Web Development; Responsive Web Design; Interaction Design; User Experience; Bootstrap; Foundation; Materialize; Material Design Lite; Semantic UI; Ramverk; Webbutveckling; Responsiv webbdesign; Interaktionsdesign; Användarupplevelse; Bootstrap; Foundation; Materialize; Material Design Lite; Semantic UI;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this report is to find out which frameworks and methods are most popular and most widely used, as well as web developers' views on the hamburgermenu. Method – In order to answer the questions in our report we used the methods quantitative statistical processing, quantitative analysis of data collected via survey and qualitative interviews with web developers. LÄS MER

 4. 4. Flow i heuristiker : En studie om heuristikers påverkan på flow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victor Calming; [2017]
  Nyckelord :Flow; Heuristiker; Spel;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om två heuristiska metoder vars fokus är att utvärdera spel. Studien som utförts har undersökt på vilket sätt dessa metoder adresserar flow i ett strategispel. LÄS MER

 5. 5. Skönlitterärt skrivande  i skolan : Metoder för att skriva berättelser i årskurs 3-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Fiction writing in the ages 9-12; writing stories; genre method; book discussions; qualitative research interviews; Skönlitterärt skrivande i åldrarna 9-12; skriva berättelser; genrepedagogik; boksamtal; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande tillsammans med sina elever. Använder sig lärarna av någon speciell metod? Jag vill även ta reda på hur eleverna upplever att det är att skriva berättande texter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativa intervju metoder.

Din email-adress: