Sökning: "kvantitativ uppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvantitativ uppsats sociologi.

 1. 1. Attityder till invandring i Sverige : En kvantitativ jämförande studie om attityder till invandring i Sverige mellan år 2004 och år 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eleni Nakos; Jeanette Weber; [2016]
  Nyckelord :attityder; invandring; ekonomi; regressionsanalys; ESS; kvantitativ analys; sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till invandringens inverkan på Sveriges ekonomi samt huruvida attityder till invandring har ett samband med arbetslöshet. Vidare är syftet att undersöka huruvida dessa attityder förändrats över 10 års tid genom att jämföra tidpunkterna 2004 och 2014. LÄS MER

 2. 2. En attitydstudie av svensk alkoholpolitik med fokus på religiositet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Sjövall; Lovisa Bleckberg; [2015]
  Nyckelord :avreglering; solidaritet; alkoholpolitik; religiositet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats att studera religionens påverkan på individens attityd till en eventuell avreglering av vårt Svenska alkoholmonopol. För att ta reda på om denna har en genomslagskraft kommer vi att ytterligare nyttja fem testvariabler. LÄS MER

 3. 3. Antisemitismens gensvar - En undersökning av judars utsatthet och otrygghet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Svensson; John-Erik Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :riskhanteringsstrategier; beteendeanpassning; skylning; antisemitism; viktimisering; rädsla för brott; Otrygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker svenska judars utsatthet, trygghet och upplevda risk. Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen är att presentera deskriptiv statistisk dataanalys och att nyansera och få djupare förståelse för denna genom kvalitativa utsagor. LÄS MER

 4. 4. Kampen om kompetensen - sjuksköterskestudenters syn på vad som är viktigt hos arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linèa Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :arbetssituation; arbetsgivare; sjuksköterskor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer att leda till större efterfrågan av sjuksköterskor i framtiden. I dagsläget ser det ut att kunna bli brist på sjuksköterskor då det inte finns tillräckligt för att fylla den framtida efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Generationsmotivation? En kvantitativ studie om generationsspecifika motivationsfaktorers vara eller icke vara i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Madelene Isaksson; Hanna Westanmo; [2013-01-10]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Generationer; Inre motivation; Yttre motivation; Generationsegenskaper;

  Sammanfattning : Följande studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlargenerationsspecifika motivationsfaktorer. Syftet med studien är att undersöka huruvidatillhörigheten till en särskild generation medför ett specifikt förhållningssätt till det egna arbetet, dvs. om några skillnader existerar generationerna emellan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvantitativ uppsats sociologi.

Din email-adress: