Sökning: "kvinnliga arbetsplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kvinnliga arbetsplatser.

 1. 1. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Att vara kvinna i högskolevärlden : Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Carces; Aikaterini Sanida; [2017]
  Nyckelord :gender segregation; university; women; male dominated; female dominated; experience; könssegregering; högskola; kvinnor; mansdominerad; kvinnodominerad; upplevelse;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förekommer könssegregering på arbetsmarknaden, vilket gör att kvinnor och män har skilda yrken. En del yrken betraktas som manliga och andra som kvinnliga. Trots detta väljer en del kvinnor ändå att arbeta inom mansdominerade arbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i ledande position : Stämmer perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper överens med stereotyperna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mina Awasthi; Cecilia Rydell; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; ledaregenskaper; kön; kvinnligt ledarskap; manligt ledarskap; mansdominerad bransch; stereotyper; perceptioner; glastaket; Queen-B fenomenet;

  Sammanfattning : Det är dominans av män på ledande positioner i organisationer och på arbetsplatser. Det sägs bero på att de egenskaper som anses manliga enligt normen också tycks vara dem som är bättre lämpade för ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Viljan att bli chef : En kvalitativ studie om vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ulrika Goucher; Camilla Wigren Nielsen; [2016]
  Nyckelord :unga kvinnor; vilja; chef;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien ämnar öka förståelsen för vad som påverkar unga kvinnors vilja att bli chef. Kvinnligt chefskap har under den senaste tiden fått allt mer utrymme i diskussioner och i och med diskrimineringslagen är detta något som svenska företag aktivt måste jobba med för att skapa så jämställda arbetsplatser som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Synen på kön och kompetens : Kunders uppfattning om på kompetens ikönssegregerade yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linus Nielsen Isho; Prim Patrik; [2016]
  Nyckelord :genus; kunder; konsumenter; kompetens; kön; uppfattningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats var av den kvantitativa sorten och undersökningen har genomförts med hjälp av ett experiment, med medkommande enkät. Uppsatsen fokuserar på horisontell könssegregering, med detta menar vi hur olika yrkesbranscher är dominerade av ett kön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnliga arbetsplatser.

Din email-adress: