Sökning: "kvinnliga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden kvinnliga elever.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Urban fantasy i litteraturundervisningen på gymnasiet : En studie om lärares inställning till genren i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Alexandra Haldorsen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärare anser att det är svårt att välja litteratur till sina elever och att det är viktigt att känna dem och deras intressen för att kunna göra det. Forskning visar att genren urban fantasy kan erbjuda mycket från olika aspekter. LÄS MER

 4. 4. Är det rätt eller fel att använda svordomar och könsord i klassrummet? : En undersökning om lärares och elevers attityd gentemot svordomar ochkönsord samt vad de har för effekt i klassrummet ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Louise Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :swearing; sexual slurs; attitudes; language standards; gender; Svordomar; könsord; attityder; språknormer; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers och lärares attityd gentemot svordomar och könsord ur ett genusperspektiv, vilka effekter svordomar innehar i klassrummet samt hur de används av eleverna och lärarna. Intervjuer genomfördes med tre lärare, en kvinnlig respektive två manliga. LÄS MER

 5. 5. Jämlik Musik? : en musikalisk föreställning av och med kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genus; skolföreställning; musikundervisning; könskodade instrument; genre; komposition; normer; förebild.;

  Sammanfattning : Den musikhistoriska forskningen visar att kvinnor inte fått inpass i musiklivet i samma utsträckning som sina manliga kollegor. Detta har skapat maktrelationer inom musikvärlden där mannen och det maskulina har blivit norm, något som bland annat kommer till uttryck genom genuspräglade val av instrument, mansdominerade genrepraktiker och andra maskulina praktiker som komposition och (jazz)improvisation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnliga elever.

Din email-adress: