Sökning: "kvinnliga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden kvinnliga elever.

 1. 1. ETT SVÅRT MEN VIKTIGT ÄMNE : Elever och lärare om kroppsidealundervisning i idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Niklas Johagen; Tommy Söder; [2018]
  Nyckelord :kroppsideal; könsskillnader; gymnasiet; idrott och hälsalärare;

  Sammanfattning : Kroppsideal påverkar ungdomar i stor utsträckning och kan negativt inverka på den mentala hälsan. Kroppsideal har stark koppling till både fysisk aktivitet och sport, och välmående och hälsa. I ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå utgör kroppsideal också ett kunskapsmål. LÄS MER

 2. 2. De "bortglömda" : En kvalitativ innehållsanalys om hur könsidentitet och sexuella läggningar skildras i läromedel för samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Normkritiskt pedagogik; Queerteori. Könsidentitet. Sexuell läggning. Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan  skildrar kön- och köns överskridande identiteter samt sexuella identiteter och läggningar i textinnehållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre läromedel som avser samhällskunskap 1b för gymnasieskolan, vilka alla är utgivna eller redigerade mellan 2016–2018. LÄS MER

 3. 3. Känslokalla flickor och sårbara pojkar? : -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ylva Atle; Emma Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. LÄS MER

 4. 4. Alla sätt är bra utom de dåliga : Hur elever lär sig programmering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Programmering; sekvensering; elementary education; genus; CHERP;

  Sammanfattning : Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år. LÄS MER

 5. 5. Programmering i skolan: En självklarhet eller en utmaning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Persson; Camila Fernandez Barros; [2018]
  Nyckelord :Blockprogrammering; Didaktik; Genus; Programmering; Robotics ; Tinkering ; Utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering införs från och med hösten 2018 i läroplanen för grundskolan inom ämnena matematik och teknik. Kommer revideringen vara en självklarhet eller står lärarna och skolorna inför en utmaning? Forskarna är eniga om att det behövs betydligt mer forskning om programmering i grundskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnliga elever.

Din email-adress: