Sökning: "kvinnliga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden kvinnliga elever.

 1. 1. Alla sätt är bra utom de dåliga : Hur elever lär sig programmering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Programmering; sekvensering; elementary education; genus; CHERP;

  Sammanfattning : Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år. LÄS MER

 2. 2. Programmering i skolan: En självklarhet eller en utmaning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Persson; Camila Fernandez Barros; [2018]
  Nyckelord :Blockprogrammering; Didaktik; Genus; Programmering; Robotics ; Tinkering ; Utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering införs från och med hösten 2018 i läroplanen för grundskolan inom ämnena matematik och teknik. Kommer revideringen vara en självklarhet eller står lärarna och skolorna inför en utmaning? Forskarna är eniga om att det behövs betydligt mer forskning om programmering i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. "... då blev Pelle lesen..." : - hur elever i årskurs tre gör genus i nationella provets berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marie-Louise Thorlak; [2018]
  Nyckelord :elevtextanalys; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; kön; genus;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 formuleras ambitioner om att skolan ska bryta könsmönster och verka för jämställdhet mellan könen och denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur elever i årskurs tre, genom användandet av språkliga processer, gör genus i de berättande texterna i nationella provet i svenska. Tidigare studier av elevtexter fokuserar ofta på texternas form framför deras innehåll och samma tendens syns i de bedömningsstöd som finns att tillgå från Skolverket. LÄS MER

 4. 4. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 5. 5. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnliga elever.

Din email-adress: