Sökning: "kvinnliga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden kvinnliga elever.

 1. 1. ETT SVÅRT MEN VIKTIGT ÄMNE : Elever och lärare om kroppsidealundervisning i idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Niklas Johagen; Tommy Söder; [2018]
  Nyckelord :kroppsideal; könsskillnader; gymnasiet; idrott och hälsalärare;

  Sammanfattning : Kroppsideal påverkar ungdomar i stor utsträckning och kan negativt inverka på den mentala hälsan. Kroppsideal har stark koppling till både fysisk aktivitet och sport, och välmående och hälsa. I ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå utgör kroppsideal också ett kunskapsmål. LÄS MER

 2. 2. Alla sätt är bra utom de dåliga : Hur elever lär sig programmering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Käll; Veronica Tolic´; [2018]
  Nyckelord :Programmering; sekvensering; elementary education; genus; CHERP;

  Sammanfattning : Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år. LÄS MER

 3. 3. Programmering i skolan: En självklarhet eller en utmaning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Persson; Camila Fernandez Barros; [2018]
  Nyckelord :Blockprogrammering; Didaktik; Genus; Programmering; Robotics ; Tinkering ; Utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering införs från och med hösten 2018 i läroplanen för grundskolan inom ämnena matematik och teknik. Kommer revideringen vara en självklarhet eller står lärarna och skolorna inför en utmaning? Forskarna är eniga om att det behövs betydligt mer forskning om programmering i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Hjältarna vi ser : Hur barn blir påverkade av media

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Erika Axelsson; [2018]
  Nyckelord :superhjälte kvinna gestaltning superkrafter barnprogram;

  Sammanfattning : Temat för detta arbete är att undersöka hur kvinnor framställs som superhjältar, om det finns några skillnader mellan de kvinnliga och manliga hjältarna. I detta arbete kommer det även att undersökas hur barn blir påverkade av media och hur barn analyserar det de ser och hur de utrycker sig i bild. LÄS MER

 5. 5. "... då blev Pelle lesen..." : - hur elever i årskurs tre gör genus i nationella provets berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marie-Louise Thorlak; [2018]
  Nyckelord :elevtextanalys; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; kön; genus;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 formuleras ambitioner om att skolan ska bryta könsmönster och verka för jämställdhet mellan könen och denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur elever i årskurs tre, genom användandet av språkliga processer, gör genus i de berättande texterna i nationella provet i svenska. Tidigare studier av elevtexter fokuserar ofta på texternas form framför deras innehåll och samma tendens syns i de bedömningsstöd som finns att tillgå från Skolverket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnliga elever.

Din email-adress: