Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av livskvalitet efter mastektomi : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Hedfors; Melina Rosander; [2018]
  Nyckelord :Bröstrekonstruktion; kvinnor; livskvalitet; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 8000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. En vanlig behandlingsmetod som används vid diagnostiserad bröstcancer är mastektomi, som innebär avlägsnande av ett eller två bröst. I samband med mastektomin kan en bröstrekonstruktion göras, för att ersätta det förlorade bröstet. LÄS MER

 2. 2. Härligt trött eller helt dränerad? En jämförande undersökning av hur kvinnor och män konstrueras i ett antal personporträtt i Expressen, Friskispressen och Göteborgs-Posten 2015–2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Viktor; [2017-09-04]
  Nyckelord :Personporträtt; konstruktion; semantisk kategorisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är kartläggs med hjälp av semantisk kategorisering hur kvinnor och män konstrueras, utifrån adjektiv och andra personbeskrivande ord, i ett antal personporträtt som publicerats under 2015, 2016 och 2017 i kvällstidningen Expressen, träningsföreningen Friskis & Svettis medlemstidning Friskispressen och dagstidningen Göteborgs-Posten.Resultatet visar att det finns skillnader mellan de tre delmaterialen, exempelvis i andelen beskrivande ord, där Expressen innehåller störst andel, 1,69%, medan Friskispressen innehåller 1,17% och Göteborgs-Posten innehåller 1,18%. LÄS MER

 3. 3. I mötet med våldsutsatta patienter - En kartläggning av strategier för vårdpersonal för identifieringen av kvinnor i våldsamma nära relationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Susanna Ernvik; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; vårdpersonal; identifiering; screening; strategier; kvinnor; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Våld mot kvinnor i nära relationer är en problematik som skapar konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Kvinnorna löper ökad risk för en rad allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser till följd av våldsutsattheten, vilket i sin tur ökar kraven på sjukvård och samhällsresurser. LÄS MER

 4. 4. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Fanny Leden; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta; lidande; livskvalitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka en av tio kvinnor och personer somfötts med livmoder världen över. Det behövs mer kunskap kring sjukdomen då drabbade idagsläget inte får tillräcklig hjälp av vården. Syftet med studien är att beskriva kvinnorsupplevelser av att leva med endometrios. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnor och relationer.

Din email-adress: