Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Att motivera elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeinab Nassaj; Jonna Persson; [2018]
  Nyckelord :attityd; lärare; matematik; motivation;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som väcker starka känslor både hos elever och vuxna. Många upplever matematik som svårt och associerar ämnet med negativa känslor såsom oro, ilska och tristess. Samtidigt medger dessa människor att matematik är ett viktigt ämne men att de trots detta vill undvika att studera det då det känns jobbigt. LÄS MER

 2. 2. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 3. 3. Skolans jämställdhetsuppdrag : Hur ramfaktorer upplevs påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Bengtsson; Liv Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår undersökning syftar till att, med hjälp av det ramfaktorteoretiska tänkandet, undersöka hur högstadielärare i de samhälls- och naturorienterande ämnena upplever vilka möjligheter och/eller hinder de har att anlägga ett genusperspektiv på sin undervisning i enlighet med vad skollagen och läroplanen föreskriver. Vi har intervjuat fem lärare för att undersöka om och hur de upplever att både yttre och inre ramfaktorer påverkar dem att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen. LÄS MER

 4. 4. IKT I fritidshem: möjligheter och svårigheter : En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter med IKT i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Marwan Ghannam; [2018]
  Nyckelord :Afterschool programs; digital tools; ICT; interview study; pedagogy; Digitala verktyg; Fritidshem; IKT; intervjustudie; pedagogik;

  Sammanfattning : I fritidshemmets verksamhet arbetar fritidspedagoger med IKT och digitala verktyg på olika sätt och i olika grad, och har i uppdrag att ge barnen en meningsfull fritid där deras behov och intresse står i centrum. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar olika möjligheter som IKT erbjuder dem i sin undervisning samt vilka svårigheter som de upplever i sitt arbete med IKT i fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Språkinlärningsinteraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Klassrumsobservation; Språkinlärning; Språkinteraktion; Språklig sårbarhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Eriksson, Pia (2018). Språkinlärningsinteraktion. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärarens intresse.

Din email-adress: