Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. IPad eller inte IPad - Om högstadielärares arbete med att göra matematik intressant i två olika miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Dalya Khammoo; Ropak Maref; [2016-03-21]
  Nyckelord :matematik; IT teknik; IPad; skola och föräldrar; språk och kommunikation; inlärningsproblem; grupparbete;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om tekniska verktyg som IPad kan användas som ett läromedel för att påverka elevernas lust till ämnet matematik. Samtidigt utreds bl.a. hur lärare upplever elevernas inlärningsproblem som har med matematik att göra. LÄS MER

 2. 2. Att hitta läromedel som motiverar eleverna : En undersökning av lärares motiv till val av läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Dragana Lind; [2016]
  Nyckelord :Motivation; teaching materials; teachers views; Paul Ernest.; Motivation; läromedel; lärares syn; Paul Ernest.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel i grundskolans tidigare år. Intresse riktas mot även hur lärare argumenterar kring dessa val samt att förstå lärarens val och argument i relation till deras uppfattningar om lärande och undervisning i matematik. LÄS MER

 3. 3. "Hur går det?" : Extra anpassningar och delaktighet i klassrummet ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anni Göthman; Maria Isaksen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs tydliga krav på att anpassningar ska göras i klassrummet för elever i behov av stöd. Detta speglar en strävan efter att öka inkluderingen genom att göra elever delaktiga i skolans olika aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. ”-Delaktighet gör att du lär dig och får intresse!”En etnografisk studie kring delaktighet imatematikundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kerstin Andersson; Cecilia Wanqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Delaktighet, dilemma, inkludering, matematikundervisning, perspektiv, samspel och kommunikation.AbstractSyfte: Studiens syfte var att undersöka hur två matematiklärare bemöter de dilemman som uppstår kring elevers delaktighet i matematikundervisning. Vi har även belyst lärarnas egen syn på hur de kan hantera dessa dilemman. LÄS MER

 5. 5. Närmiljö som lärmiljö vid geografiska studier : En komparationsstudie av lärares uppfattning om och användning av närmiljön i stad och på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Cederqvist; [2016]
  Nyckelord :Närmiljö; lärmiljö; utomhuspedagogik; kulturgeografi; naturgeografi; pedagogik; didaktik; skola; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och fördjupa kunskaper om hur geografilärare i grundskolans senare del använder skolans närmiljö i undervisningen. Det är en komparativ studie som undersöker likheter och skillnader mellan lärares användning och uppfattningar angående närmiljö i stadsskolor jämfört med landsbygdsskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärarens intresse.

Din email-adress: