Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Motivation till lärande i kemi : Möjligheter för läraren att påverka elevens motivation och intresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kemi; kemididaktik; motivation; intresse; förståelse;

  Sammanfattning : Skolan är viktig i många avseenden men den största uppgiften skulle ändå kunna betraktas som att eleverna ska utveckla färdigheter inför framtiden, men även för att förstå olika företeelser som finns i vardagen. För att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential kan lärarens möjlighet att motivera elever till lärande vara till hjälp. LÄS MER

 2. 2. Lust att lära : Faktorer som påverkar gymnasieelevers motivation i naturkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Demitry Kremnev; [2017]
  Nyckelord :Förväntan; värde; motivation; naturkunskap; gymnasiet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har för avsikt att ta reda på vilka faktorer inom ”Expectancy-Value” (Förväntan - värde) teori är avgörande för motivationen i naturkunskap blandgymnasieeleverna. Förväntan-värde teori utgår ifrån 2 faktorer: förväntan på attlyckas och målvärden, dvs värden man sätter på målen. LÄS MER

 3. 3. Bildlärare och digitala resurser : En undersökning om två bildlärares användande av och förhållningssätt till digitala resurser i ämnet bild.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johanna Månsson; Pontus Novén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala resurser; bild; didaktik; bildlärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två bildlärare på högstadiet använder sig av digitala resurser i sin didaktiska praktik i ämnet bild. Genom semistrukturerad intervju samlade vi in material från bildlärarna på två olika högstadieskolor. Detta transkriberades och delades in under rubriker framtagna från intervjuguiden. LÄS MER

 4. 4. Vikten av läsning : en studie om lärares läsvanors påverkan på läsundervisningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erik Hjert; Fredrik Sverker; [2017]
  Nyckelord :Läsundervisning; läsintresse; variation; kvantitet; motivation;

  Sammanfattning : Inledning Arbetet berör lärares läsintresse och hur detta intresse påverkar olika delar av den bedrivna läsundervisningen. Dessa delar kategoriseras som undervisningens kvantitet, elevers motivation och undervisningens variation. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om naturvetenskaplig kompetens för att främja samhällets fortsatta utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Melkersson; Elin Sandström; [2017]
  Nyckelord :faktorer; intresse; litteraturstudie; naturvetenskapliga kunskaper; påverkar;

  Sammanfattning : Allt färre elever söker gymnasieutbildning inom det naturvetenskapliga området, samtidigt presenterar forskning att elever har en negativ inställning till ämnet och bestämmer sig för vad de vill studera i framtiden redan i tidig ålder. Samhället är i behov av naturvetenskaplig kompetens, både för att driva utvecklingen framåt men även för att alla individer i samhället behöver naturvetenskapliga kunskaper för att verka i samhället på ett föredömligt sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärarens intresse.

Din email-adress: