Sökning: "lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet lärobok.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER

 3. 3. Uppfyller läroböcker i fysik kursmålen? : en analys av fyra läroböcker i Fysik 2 kopplat till de kvantmekaniskt relaterade delarna av kursplanen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gustaf Lundberg; [2018]
  Nyckelord :fysik; kvantmekanik; läromedel; lärobok; textanalys; gymnasieskolan; ämnesplan; centrala innehållet;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har fyra läroböcker för Fysik 2 i gymnasieskolan studerats för att utreda hur väl de följer ämnesplanen och kursplanen. De delar av kursböckerna som har en kvantmekanisk koppling har identifierats och analyserats. Analysen har dels varit kvantitativ, men även kvalitativ. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers matematikutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; Isabell Håkansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig; kommunikation; lärobok; matematikutveckling; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Målet med denna text är att undersöka om två olika undervisningsmetoder i matematik har någon påverkan på de flerspråkiga eleverna i deras matematikutveckling. Undersökningar indikerar ett sämre resultat för flerspråkiga elever i skolämnet matematik (OECD, 2013). LÄS MER

 5. 5. Lärobok som stöd eller hinder? : En kunskapsöversikt om val och användning av bok och lärarhandledning i matematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Andersson; Anna-Clara Karlman; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; matematikbok; lärarhandledning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Läroböcker har visat sig kunna ha en styrande roll i matematikundervisningen. Men är läroboken ett stöd i undervisningen eller är den ett hinder? Kunskapsöversikten kartläggerforskning om matematikboken och tillhörande lärarhandledning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärobok.

Din email-adress: