Sökning: "lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet lärobok.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Variation i matematikundervisningen : Att variera läroboken med laborativt arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Laborativ; Problemlösning; Traditionell;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskningen säger om huruvida en varierad undervisning kan leda till ett större lärande för elever. Utifrån frågeställningen har såväl för- och nackdelar med läroboksbunden undervisning som laborativt arbetssätt belysts. LÄS MER

 3. 3. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Val av lärobok i matematik. En analys av processen och lärares urvalskriterier.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Dahlgren Israelsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :läroboksutformning; val av lärobok; urvalskriterier; valprocess;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse för de mekanismer som bestämmer vilken lärobok som lärare i årskurs 1-3 använder i matematikundervisningen. Hur själva valprocessen går till och vilka urvalskriterier lärare prioriterar vid val av lärobok har undersökts. LÄS MER

 5. 5. Den du är. Du-tilltal i en lärobok i samhällsorientering för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Christina Landkvist; [2017-06-26]
  Nyckelord :du-tilltal; generiskt du; du som samhällsaktör; modelläsare; samhällsorientering för nyanlända;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Anja Malmberg.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lärobok.

Din email-adress: