Sökning: "läromedel engelska genus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden läromedel engelska genus.

 1. 1. Digitala läromedel i  engelskundervisning : En analys av vad webbsidor kan bidra med i relation till grundskolans centrala innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Kristin Noord; [2017]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digital natives; Webbsidor; Engelska; Årskurs F-3; Internet; Genus.;

  Sammanfattning : Children of today grow up in a digital world. Society becomes increasingly digitized, and as a result of that, the conditions for education have changed. Digital tools become more and more common in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Genus- och könsroller i läromedel : - En läromedelsanalys av Magic och Happy, engelska årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Bjureland; [2017]
  Nyckelord :dialogues; EFL; gender patterns roles; textbooks;

  Sammanfattning : This study examines gender roles, with a basis in the fundamental values of the Swedish curriculum. I analyse dialogues in two commonly used textbooks, Magic! Classbook 5 by Hedencrona, Smed-Gerdin and Watcyn-Jones (2009) and Happy textbook year 6 by Sutcliffe, Thunman and Mälström Timling (2011) for English, 4-6. LÄS MER

 3. 3. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 4. 4. Representation av kvinnor och män i ett läromedel i engelska skrivet för årskurs 4 till 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Genus; läroböcker; representation; kön; engelska.;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa innehållsanalys har undersökt representationen av kvinnor och män i läroböcker i engelska. Läroböckerna är skrivna för årskurs 4-9. Läroböckerna heter Happy year 4, Happy year 5, Happy year 6, Happy year 7, Happy year 8 och Happy year 9. LÄS MER

 5. 5. "The size of the diamond is important, mostly to the man" : Genusperspektiv i två engelska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Borg; Ida Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :genus; genusperspektiv; genustrappan; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka två olika läromedel i engelska för årskurs 9 utifrån ett genusperspektiv och hur väl läromedlen relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor. Våra frågeställningar är Hur framställs kvinnor och män utifrån ett genusperspektiv? och Hur relaterar läromedlen i engelskundervisningen till de jämställdhetsfrågor som tas upp i LGR11?Vi utgår ifrån socialkonstruktionism och genusteori och sammanlänkar dessa i begreppet doing gender. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läromedel engelska genus.

Din email-adress: