Sökning: "läroplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet läroplaner.

 1. 1. Formativt arbete med digitala verktyg i ämnet spanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Francisco Anias Jiménez; [2018]
  Nyckelord :Formativt arbete; spanska; digitala verktyg; digital kompetens; nyckelstrategier; läroplaner; Skolverket.;

  Sammanfattning : År 2017 har Skolverket tagit ett ytterligare steg för att utveckla elevernas digitala kompetenser. Enligt Skolverket sker utbildningen av eleverna genom lärandet av användningen av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Interaktionen mellan religionsvetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2018]
  Nyckelord :religion; vetenskap; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan religion och vetenskap har genom tiderna tagit sig olika uttryck. I dag kan de tyckas vara varandras motpoler och hamnar därför ofta i konflikt. Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och analysera hur innehållet av temat religion och vetenskap i Gy11 har påverkats av tidigare läroplaner. LÄS MER

 3. 3. Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Läroplan; Kursplan; reliabilitet; Validitet; Curriculum alignment; Statlig reglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utföra en komparativ kunskapsöversikt mellan den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 med dess föregångare Lpo 94. Dessa kursplaner kommer ligga till grund för att kunna se på skillnader i samhällskunskapsämnet utifrån mängden statlig reglering. LÄS MER

 4. 4. Demokratiarbete i moderna språk : En intervjustudie kring synen på värdegrundsarbetet blandundervisande lärare i franska, spanska och tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Näsström; [2018]
  Nyckelord :moderna språk; engelska; demokratiuppdrag; värdegrund; intervjuundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att bidra till en diskussion kring de moderna språkämnenas legitimitet i den svenska skolan. Detta genom att undersöka språklärares syn på möjligheten att inkludera arbetet med värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna språk. LÄS MER

 5. 5. En sammanställning över elevers intresse för naturvetenskap i skolan och vilka faktorer det beror på.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Mannfalk; Karin Glavmo; [2018]
  Nyckelord :Attityd Naturvetenskap; Intresse för naturvetenskap; Science Education; Student Interest; No-undervisning; Intresse;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kunskapsöversikt som behandlar problematiken med elevers sviktande intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Det är en trend som syns över hela världen och som det har forskats kring över en längre tid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplaner.

Din email-adress: