Sökning: "läroplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet läroplaner.

 1. 1. Gymnasiet och medborgarna : En analys av medborgarskapsidealet i tre svenska läroplaner för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Johan Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan medborgarskap medborgarskapsideal gymnasiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Pre-algebra genom tiden : En jämförande innehållsanalys av grundskolans fem läroplaner med tillhörande läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Kjellberg; [2017]
  Nyckelord :Algebra; läromedelsanalys; läroplan; pre-algebra;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marina Andersson; [2017]
  Nyckelord :teknikprogrammet; integration; matematik; fysik; gymnasiet; STEM;

  Sammanfattning : Ämnet teknik har många relationer med matematik och naturvetenskapliga ämnen, speciellt då med fysik. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krav och förutsättningar som finns för samverkan mellan ämnena teknik och matematik/fysik på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan förskola och förskoleklass : lärares uppfattningarom barns övergång från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bodil Gustafsson; Emelie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; övergång; samverkan och utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass. Frågeställningar • Vilka uppfattningar finns hos lärarna om barnets övergång mellan förskola och förskoleklass? • Hur samverkar lärare i förskola och förskoleklass med varandra vid barnets övergång från förskola till förskoleklass? • Finns det faktorer som inverkar på barnets övergång mellan de olika verksamheterna enligt lärarna? Metod I studien har kvalitativ metod använts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplaner.

Din email-adress: