Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? Metod Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Att följa, dokumentera och utveckla barns lärande : En läroplansteoretisk analys av dokumentationsarbetet på en förskola i webbverktyget Unikum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Stensson; Ellen Jildeteg; [2017]
  Nyckelord :Lärloggar; Dokumentation; Förskoledidaktik; Barns lärande; Unikum; Läroplansteori; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. Hur dokumentationen i Unikum ser ur relaterat till barns lärande och utveckling i relation till förskolans dokumentationsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Texturval i förvandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amina Henriksson; [2017]
  Nyckelord :de didaktiska frågorna; didaktik; kommentarmaterial; kvalitativ textanalys; läroplansteori; svenskämnet; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka vilka förutsättningarna är för de texturval som sker inom grundskolans svenskundervisning. Syftet undersöks genom frågeställningarna: ”Vilka didaktiska frågor och ämneskonceptioner uttrycks i kommentarmaterial till kursplanen i Svenska för grundskolan år 1969, 1988 och 2011 med fokus på texturval av skönlitteratur?” och ”Har dessa uttryck förändrats över tid och hur skulle denna förändring i så fall kunna påverka lärares förutsättningar för texturval av skönlitteratur?”. LÄS MER

 4. 4. Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll? : En undersökning om fotboll och jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Widmark; Angelica Hjorth Stålgren; [2017]
  Nyckelord :football; gender equality; organizational change; curriculum theory; gender regimes; fotboll; jämställdhet; organizational change; läroplansteori; genusregimer;

  Sammanfattning : Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. LÄS MER

 5. 5. Nationella minoriteter inom ramen för samhällskunskap - utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Cowley; [2017]
  Nyckelord :Grundskolan; Kunskapskrav; Lgr 11; Läroplansteori; Nationella minoriteter; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Genom Lgr11 tillkommer nya skrivelser inom samhällskunskapsämnet som syftar till att elever som slutgjort grundskolan ska besitta kunskaper om Sveriges fem nationella minoriteter. I denna studie har jag undersökt hur lärare i grundskolans senare år resonerar kring deras undervisning om de nationella minoriteterna inom ramen för samhällskunskapen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplansteori.

Din email-adress: