Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Vad är ”till övervägande del”? : en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2018]
  Nyckelord :”Idrott och hälsa”; bedömning; betyg; gränsfall; ”till övervägande del”; läroplansteori;

  Sammanfattning : Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Geografi - en okänd värld : En kvalitativ studie om lärares syn på geografiundervisningen för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2018]
  Nyckelord :geografi; geografiundervisning; läroplansteori; kursplan; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 ser på ämnet geografi. För att studera detta har vi genomfört intervjuer med sju lärare, vilka är verksamma inom, för studien, aktuella årskurser. LÄS MER

 3. 3. Sjukhusskolan, en plats för idrott och hälsa? : En kvalitativ studie av sjukhusskolans utformning och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Sjukhuslärare; Sjukhusskola; Undervisning; Sjukhus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen. Detta innebär att denna studie handlar om hur undervisningen ut-formas och vad som påverkar sjukhuslärarens undervisning, samt få en förståelse för hur äm-net idrott och hälsa bedrivs på sjukhusskolan. LÄS MER

 4. 4. Hälsans betydelse : Gymnasielärares syn på begreppet hälsa och hur de anser att det påverkar undervisningen inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Lamberg; William Svensson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplan; hälsa; fysisk aktivitet; lärare;

  Sammanfattning : Lärare i idrott och hälsa upplever viss osäkerhet kring styrdokument eftersom centrala begrepp som exempelvis hälsa framkommer med brett tolkningsutrymme. Den här studien fokuserar därmed på gymnasielärare i idrott och hälsa (IDH) och deras syn på begreppet hälsa och dess betydelse för deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Skolans värdegrund : En kvalitativ studie om hur F-3 lärare kan arbeta med och reflektera kring skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Hesselgren; Lena Nidmark; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; läroplansteori; tolkning; värdegrundsarbete; styrdokument; läroplan; skolans värdegrund; konfliktlösning; tema; värden; normer.;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina egna arbetssätt. Genom att intervjua åtta lärare har vi undersökt hur de arbetar med skolans värdegrund samt hur de reflekterar över sitt eget värdegrundsarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplansteori.

Din email-adress: