Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Taipale; Anna Andréasson; [2018-08-10]
  Nyckelord :Läroplan; digital kompetens; digitalisering; Bernstein; pedagogic device; läroplansteori; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.... LÄS MER

 2. 2. Multimodala inslag möter traditioner i svenskämnets läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Roslund; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; multimodal; studieförberedande program; svenskämnet; vidgat textbegrepp; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

 3. 3. Geografi - ämnet som går över alla gränser : En studie om mellanstadieelevers geografiska resonemang och kartkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Hjalmarsson; Anna Ovsiannikov; [2018]
  Nyckelord :Geografiskt resonemang; kartkunskaper; selektiva traditioner; geografiundervisningens typologier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt geografikunskaper hos elever i årskurs 6 i Uppsala kommun med avseende på deras förmåga att föra geografiska resonemang samt avläsa en karta. Studiens teoretiska ramverk utgörs av läroplansteori, selektiva traditioner inom geografiämnet, geografiundervisningens typologier samt olika nivåer av geografiskt resonemang. LÄS MER

 4. 4. Läroplanen i läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :jimi sundling; [2018]
  Nyckelord :Läroplansteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad är ”till övervägande del”? : en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2018]
  Nyckelord :”Idrott och hälsa”; bedömning; betyg; gränsfall; ”till övervägande del”; läroplansteori;

  Sammanfattning : Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplansteori.

Din email-adress: