Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Vad är ”till övervägande del”? : en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2018]
  Nyckelord :”Idrott och hälsa”; bedömning; betyg; gränsfall; ”till övervägande del”; läroplansteori;

  Sammanfattning : Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjukhusskolan, en plats för idrott och hälsa? : En kvalitativ studie av sjukhusskolans utformning och förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Sjukhuslärare; Sjukhusskola; Undervisning; Sjukhus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för sjukhusundervisningen. Detta innebär att denna studie handlar om hur undervisningen ut-formas och vad som påverkar sjukhuslärarens undervisning, samt få en förståelse för hur äm-net idrott och hälsa bedrivs på sjukhusskolan. LÄS MER

 3. 3. Hälsans betydelse : Gymnasielärares syn på begreppet hälsa och hur de anser att det påverkar undervisningen inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Lamberg; William Svensson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplan; hälsa; fysisk aktivitet; lärare;

  Sammanfattning : Lärare i idrott och hälsa upplever viss osäkerhet kring styrdokument eftersom centrala begrepp som exempelvis hälsa framkommer med brett tolkningsutrymme. Den här studien fokuserar därmed på gymnasielärare i idrott och hälsa (IDH) och deras syn på begreppet hälsa och dess betydelse för deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig förståelse : Hur förskollärare tolkar och omsätter kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Forsberg; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemiska processer; Fysikaliska fenomen; läroplansteori; Förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. LÄS MER

 5. 5. Simundervisning : - “...jag simundervisar inte, tycker inte jag. För jag har alldeles för lite tid för det.”

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hedwig Brandt; Andreas Plate; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Aim The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment swimming. 1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, regarding swimming? 2. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läroplansteori.

Din email-adress: