Sökning: "läsflyt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet läsflyt.

 1. 1. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER

 2. 2. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 3. 3. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Upprepad läsning : En interventionsstudie i studieväg 1 i utbildningen svenska för invandrare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Mikaelsson Madelene; [2017]
  Nyckelord :Läsflyt; avkodning; läshastighet; sfi; flerspråkighet; läsutveckling;

  Sammanfattning : This study investigated whether repeated reading can enhance reading fluency for students with little or no education, studying Swedish tuition for immigrants. The work was based on the question: Is there any difference in learning effects / degree of learning, depending on whether the repeated reading is done individually with the special education teacher, with a peer in the classroom, or individually conducted silent reading? To investigate that, three interventions were done: repeated reading individually with the special education teacher, repeated reading in pairs and individual silent reading of literary books. LÄS MER

 5. 5. Bravkod : En undersökning om en avkodningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Blomkvist; Stefan Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :Bravkod; avkodning; läsflyt; metodvariation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se hur lärares och specialpedagogers syn på Bravkod är. Vi ville också ta reda på varför de arbetar med Bravkod och hur de anser att elevernas uppfattning om metoden är. Vi har intervjuat totalt fem personer varav två var lärare och tre specialpedagoger. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsflyt.

Din email-adress: