Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 1. Nivåbaserade läseböcker : Att utgå från samma berättelse vid frågan om nivåbaserade läseböcker eller inte?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lindblom; Peggy Stenius Johnson; [2018]
  Nyckelord :leveled reading; Den magiska kulan; nivåbaserade läseböcker; läsinlärning; läromedel; lättläst; nybörjarläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre olika nivåer av samma läsebok anpassas för att anses vara lättlästa och passa elever som befinner sig i nybörjarstadiet av sin läsning. Böckerna som analyseras är läseböcker för årskurs ett, uppdelade i tre olika nivåer och utgår från samma berättelse av titeln, Den magiska kulan. LÄS MER

 2. 2. Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa : En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Tillnert Edbom; Ulrika Stammler; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; läsfixarna; läsförståelse; läs- och skrivinlärning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : På höstterminen 2016 inrättades det nya kunskapskrav för årskurs ett i svenskämnet, dessa visar tydligt att elever redan i årskurs ett ska börja utveckla sin läsförståelse. Trots detta finns det en brist på studier som undersöker elevernas läsförståelse samt läromedel som främjar läsförståelse under skolans första år. LÄS MER

 3. 3. Lärarröster om läsutvecklingsmetoder för att utveckla elevers läsförmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Camilla Andersson; [2017-12-19]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; helordsmetoden; ljudmetoden; analytiska metoder; syntetiska metoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare i förskoleklass samt förstaklass resonerar kring läsutvecklingsmetoder/tillvägagångssätt vid elevers tidiga läsutveckling. Studien ämnas även granska hur samarbetet mellan förskoleklass samt förstaklass sker gällande elevers läsutveckling, i syfte att lyfta hur samarbete kan påverka elevers läsförmåga. LÄS MER

 4. 4. "Jag glömmer bort vad tonerna heter" : att läsa a prima vista på gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Ek; [2017]
  Nyckelord :notläsning; gitarr; a prima vista; notskrift; gitarrmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur musikhögskolestudenter med inriktning gitarrpedagog läser a prima vista. För att undersöka detta gjordes ett experiment där jag skrev tre olika notexempel som tre blivande gitarrpedagoger ur årskurs 1 på en musikhögskola fick spela. LÄS MER

 5. 5. Stötta elever med lässvårigheter : Tankar om arbetssätt och motivationsfaktorer hos tio lärare i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotte Cronsioe; Isabelle Wirzén; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; learning to read; motivation; sociocultural perspective.; Lässvårigheter; läsinlärning; motivation; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : In today’s school, reading difficulties are a common problem which must be attended to at an early stage for the good of the pupils. The aim of the study was to investigate how ten teachers describe their teaching strategies for pupils with reading difficulties in grades 1–3. Motivation is also examined as a central part of the study. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsinlärning.

Din email-adress: