Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 1. Lärarröster om läsutvecklingsmetoder för att utveckla elevers läsförmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Camilla Andersson; [2017-12-19]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; helordsmetoden; ljudmetoden; analytiska metoder; syntetiska metoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare i förskoleklass samt förstaklass resonerar kring läsutvecklingsmetoder/tillvägagångssätt vid elevers tidiga läsutveckling. Studien ämnas även granska hur samarbetet mellan förskoleklass samt förstaklass sker gällande elevers läsutveckling, i syfte att lyfta hur samarbete kan påverka elevers läsförmåga. LÄS MER

 2. 2. "Jag glömmer bort vad tonerna heter" : att läsa a prima vista på gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Ek; [2017]
  Nyckelord :notläsning; gitarr; a prima vista; notskrift; gitarrmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur musikhögskolestudenter med inriktning gitarrpedagog läser a prima vista. För att undersöka detta gjordes ett experiment där jag skrev tre olika notexempel som tre blivande gitarrpedagoger ur årskurs 1 på en musikhögskola fick spela. LÄS MER

 3. 3. Stötta elever med lässvårigheter : Tankar om arbetssätt och motivationsfaktorer hos tio lärare i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotte Cronsioe; Isabelle Wirzén; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; learning to read; motivation; sociocultural perspective.; Lässvårigheter; läsinlärning; motivation; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : In today’s school, reading difficulties are a common problem which must be attended to at an early stage for the good of the pupils. The aim of the study was to investigate how ten teachers describe their teaching strategies for pupils with reading difficulties in grades 1–3. Motivation is also examined as a central part of the study. LÄS MER

 4. 4. Intensivträning i avkodning : En interventionsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Landin Larsson; [2017]
  Nyckelord :fonemisk medvetenhet; dyslexi; strukturerad läsning; Lukimat Spel Ett- Läsning; Läsinlärning i 7 steg;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsinlärning.

Din email-adress: