Sökning: "läsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet läsprocess.

 1. 1. Utvecklande läsning : En systematisk litteraturstudie om arbetet med läsförståelse och lässtrategier i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Rebecka Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; undervisning; läsutveckling; gymnasiet; läsning;

  Sammanfattning : Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Att läsa på, mellan och bortom raderna : En studie om pedagogers attityd till läsförståelseundervisning i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Leek; [2016]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; teaching reading comprehension; assessing reading comprehension; reading process; läsförståelse; lässtrategier; undervisning i läsförståelse; läsprocess;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how teachers working in grades 1–3 of secondary school think that reading comprehension should be taught so that the pupils will be able to reach the learning goals in grade 3. The study applies a qualitative method whereby three teachers who worked in the early years of school each took part in a semi- structured interview. LÄS MER

 3. 3. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 4. 4. Läskompetens i gymnasiet och specialpedagogiska konsekvenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Ideberg; [2014-08-25]
  Nyckelord :läsförståelse; läskompetens; inkludering; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte var att ge en översiktlig bild av läsprocesser, texter och texternas ursprungliga sammanhang som undervisningen utgår från i årskurs 1 på gymnasiet och de specialpedagogiska konsekvenserna som detta får för de elever som är svaga läsare. TeoriDe teoretiska utgångspunkterna är ett sociokulturellt perspektiv, en gemensamhetsorienterad definition av begreppet inkludering och Pisas definition av läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Varför förstår de inte vad vi säger? En uppsats om läsförståelse och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Christensson; [2013-01-14]
  Nyckelord :läsförståelse; förförståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om något mer än en god läsförmåga påverkar hur väl lantbrukare lyckas med sina EU ansökningar.Teori: Läsförståelse, läsprocess, kommunikationsteori. Metod: Intervjuer utfördes med fyra lantbrukare vilka ansökte om EU stöd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsprocess.

Din email-adress: