Sökning: "läxa elever"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden läxa elever.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Läxa eller inte läxa, det är frågan En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Persson; [2018-01-11]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; attityder; förhållningssätt; förutsättningar; elever; föräldrar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att åskådliggöra några elevers attityder och förhållningssätt till matematikläxan, med avsikt att ge lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år en utgångspunkt för att reflektera kring framtida beslut angående utdelning av matematikläxa till sina elever. Min valda metod är kvalitativ studie där 16 semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs två och tre genomfördes för att samla in empiri. LÄS MER

 3. 3. Läxa eller inte läxa, det är frågan. - En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Persson; [2017-11-01]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; attityder; förhållningssätt; förutsättningar; elever; föräldrar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Att ge läxa för läxans skull" : En kvalitativ studie om matematikläxors syfte och påverkan utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Bergman; Karolina Flodstam; [2017]
  Nyckelord :Motivation; prestation; behavioristiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare motiverar och värderar matematikläxors inverkan på elever i årskurs 4-6. Med hjälp av studien vill vi skapa en förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för läxors effekter som rör prestation och motivation. LÄS MER

 5. 5. Läxor i SO på mellanstadiet : En enkätstudie med elever och deras föräldrar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Toni Johansson; [2017]
  Nyckelord :SO-läxor; kommunikation; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det gick att hitta specifika SO-läxor som skapade mer problematik i hemmet samt om det fanns varianter som eleverna tyckte var med glädjande och stimulerade. Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där det skickades två olika enkäter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läxa elever.

Din email-adress: