Sökning: "läxa elever"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden läxa elever.

 1. 1. Läsläxan - hur viktig är den? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning av läsläxans betydelse för elevern as läsutveckling på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Skulstad; [2017]
  Nyckelord :homework; learning to read; Swedish; younger ages; primary school; läxa; läsinlärning; svenskämnet; yngre åldrar; lågstadiet;

  Sammanfattning : In today's school and society homework is a controversial topic. Some teachers have completely abandoned work with homework, while others believe that homework is necessary. LÄS MER

 2. 2. "Att ge läxa för läxans skull" : En kvalitativ studie om matematikläxors syfte och påverkan utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Bergman; Karolina Flodstam; [2017]
  Nyckelord :Motivation; prestation; behavioristiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare motiverar och värderar matematikläxors inverkan på elever i årskurs 4-6. Med hjälp av studien vill vi skapa en förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för läxors effekter som rör prestation och motivation. LÄS MER

 3. 3. Matematikläxa för alla : en svår ekvation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Erixon; Amanda Qvist; [2017]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; elever; vårdnadshavare; lärare; attityder; likvärdighet; skola; hem;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om att diffusa riktlinjer och motstridig forskning kring läxor kan leda till skilda attityder till matematikläxor hos lärare, elever och vårdnadshavare. De skilda attityderna kan i sin tur bidra till minskad likvärdighet för eleverna. LÄS MER

 4. 4. ”Alla får inte samma läxa”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Stefan Soomro; [2016]
  Nyckelord :läxa; läxpolicy; framgångsfaktor; socialkonstruktionism; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stefan Soomro (2016). "Alla får inte samma läxa". ("Not everyone gets the same homework".) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Vad kan vanligt förekommande matematikläxor ge elever och deras kunskapsutveckling? : En litteraturstudie om hur matematikläxor kan påverka elevers utvecklande av matematiska kunskaper med inriktning mot kunskapsmålen i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Magnusson; [2016]
  Nyckelord :läxa; matematik; effekt; prestation; inverkan; grundskola;

  Sammanfattning : I den här studien har syftet varit att undersöka hur matematikläxor påverkar elevernas kunskapsutveckling. Det finns många olika perspektiv att belysa detta på, i det här fallet har fokus legat på lärarens undervisning i årskurs 1-3, där matematikläxor utgör en del av undervisningen som ska ge eleverna förutsättningar och möjligheter att nå kunskapsmålen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läxa elever.

Din email-adress: