Sökning: "läxa elever"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden läxa elever.

 1. 1. Läxa eller inte läxa, det är frågan. - En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Persson; [2017-11-01]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; attityder; förhållningssätt; förutsättningar; elever; föräldrar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läsläxan - hur viktig är den? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning av läsläxans betydelse för elevern as läsutveckling på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Skulstad; [2017]
  Nyckelord :homework; learning to read; Swedish; younger ages; primary school; läxa; läsinlärning; svenskämnet; yngre åldrar; lågstadiet;

  Sammanfattning : In today's school and society homework is a controversial topic. Some teachers have completely abandoned work with homework, while others believe that homework is necessary. LÄS MER

 3. 3. "Att ge läxa för läxans skull" : En kvalitativ studie om matematikläxors syfte och påverkan utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Bergman; Karolina Flodstam; [2017]
  Nyckelord :Motivation; prestation; behavioristiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare motiverar och värderar matematikläxors inverkan på elever i årskurs 4-6. Med hjälp av studien vill vi skapa en förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för läxors effekter som rör prestation och motivation. LÄS MER

 4. 4. Attityder till matematikläxor : påverkan på elevers matematikutveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :attityd; läxa; matematikläxa; grundlärare;

  Sammanfattning : Inledning Läxor är ett omdiskuterat ämne av lärarstudenter, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2014, s.8) finns det inga gemensamma bestämmelser kring läxor, det är upp till skolorna eller peedagogera själv att besluta kring läxorna. LÄS MER

 5. 5. Matteläxan ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie om elevers uppfattning av matteläxan

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pernilla Hallberg; [2017]
  Nyckelord :homework; math homework; mathematics; purpose; student perspective; läxa; matteläxa; matematik; syfte; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Läxor är en del av undervisningen i många skolor idag. Det finns många tankar om hur läxan ska vara utformad och i vilket syfte eleverna ska ges läxa. I vår läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011), finns dock inget skrivet om läxor. Syftet med min studie är att ta reda på hur matteläxan uppfattas ur ett elevperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läxa elever.

Din email-adress: