Sökning: "långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden långvarig smärta.

 1. 1. TRÄNING AV DJUPA NACKFLEXORER VID LÅNGVARIG OSPECIFIK NACKSMÄRTA Effekt på självskattad smärta och funktion – en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Roempke Lindström; My Lindsjö; [2018-01-22]
  Nyckelord :Nackmuskulatur; Kronisk smärta; Cervikalgi; Fysisk träning; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är långvarig nacksmärta en omfattande diagnos. Det finns idag olika behandlingsformer där en av dessa är träning av djupa nackflexorer. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevda attityder, kunskaper och färdigheter gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen att utveckla långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Howell; Eddy Netterblad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med långvarig smärta upplever mötet med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pia Svensson; Malin Pukki; [2018]
  Nyckelord :chronic pain; patient perspective; communication; caring encounter.; långvarig smärta; patientperspektiv; kommunikation; vårdande möte.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är en stor grupp i samhället. Långvarig smärta avser en smärta som har varat i minst tre månader. Den innebär ett fysiskt, psykiskt och socialt lidande för patienterna. Mötet mellan patient och vårdpersonal påverkar patienternas förmåga att hantera sin smärta och vardag. LÄS MER

 5. 5. Den preoperativa kolhydratladdningens påverkan på postoperativa besvär efter kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Troberg; Vera Linde; [2018]
  Nyckelord :preoperativ kolhydratladdning; postoperativ; kirurgi; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: God nutrition är viktig för både friska och sjuka individer. Den består av ett balansförhållande mellan tillförsel och förbrukning av energi. Kirurgi medför kirurgisk stress som i sin tur rubbar metabolismen och, som följd, balansförhållandet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet långvarig smärta.

Din email-adress: