Sökning: "löneskillnader södertörns"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden löneskillnader södertörns.

 1. 1. Legitimitet genom jämställdhet : En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten som legitimitetsskapande faktor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Åkerström; [2013]
  Nyckelord :gender equality; enterprise; institutionalism; social legitimacy; standardization; jämställdhet; näringsliv; institutionalism; social legitimitet; standardisering;

  Sammanfattning : I dagens Europa är stora löneskillnader mellan kvinnor och män samt låg representation av kvinnor på höga befattningar fortfarande ett stort problem. Mot bakgrund av detta har EU framlagt ett lagförslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Debatten om jämställdhet är livlig och högaktuell. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar löneskillnad : En studie om samband mellan löneskillnader och kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mariam Farah; Derya Nourmohammadi; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se om lönen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och om denna eventuella löneskillnad skulle kunna bero på skillnader i olika personliga egenskaper. Vi har valt att titta på variablerna utbildning, ålder, anställningstid, befattning och institution. LÄS MER

 3. 3. Löneskillnader mellan inrikes och utrikes födda : En surveyundersökning om löneskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Idris Soryani; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lön, kön och härkomst. : En studie om löneskillnader och lönediskriminering mellan kvinnor beroende på härkomst.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carlos Arreyes; [2005]
  Nyckelord :Economics; Nationalekonomi; löner; löneskillnader; lönediskriminering; kvinnolöner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder : Leder de till arbete?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ove Semart; [2005]
  Nyckelord :Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Människor har i alla tider försöka skydda sig mot risker i olika former. Detta är något som även gäller för personer som arbetar. Om en individ blir sjuk, skadad, arbetslös eller liknande vill denne om möjligt uppbära någon form av ekonomisk ersättning för att klara en period utan den ordinarie lönen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet löneskillnader södertörns.

Din email-adress: