Sökning: "löneskillnader södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden löneskillnader södertörns.

 1. 1. Legitimitet genom jämställdhet : En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten som legitimitetsskapande faktor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Åkerström; [2013]
  Nyckelord :gender equality; enterprise; institutionalism; social legitimacy; standardization; jämställdhet; näringsliv; institutionalism; social legitimitet; standardisering;

  Sammanfattning : I dagens Europa är stora löneskillnader mellan kvinnor och män samt låg representation av kvinnor på höga befattningar fortfarande ett stort problem. Mot bakgrund av detta har EU framlagt ett lagförslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Debatten om jämställdhet är livlig och högaktuell. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar löneskillnad : En studie om samband mellan löneskillnader och kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mariam Farah; Derya Nourmohammadi; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se om lönen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och om denna eventuella löneskillnad skulle kunna bero på skillnader i olika personliga egenskaper. Vi har valt att titta på variablerna utbildning, ålder, anställningstid, befattning och institution. LÄS MER

 3. 3. Löneskillnader mellan inrikes och utrikes födda : En surveyundersökning om löneskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Idris Soryani; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Överläkare i ortopedi och kirurgi : Likvärdiga arbeten med lika löner?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Denisa Fazlji; [2006]
  Nyckelord :attitude investigation; doctors; evaluation of work; gender perspective; organization; reflexive way of thinking; wages difference; value discrimination.; arbetsvärdering; attitydundersökning; genusperspektiv; läkare; löneskillnader; organisation; reflexivt tankesätt; värdediskriminering.;

  Sammanfattning : This investigation is a pilot survey whose main purpose is to investigate with work evaluation and attitude analysis whether the orthopedists and surgeons work can be equaled, why the wages differences exists between women and men, and also which preventive measures the organization can use to even out the wages differences between the genders. In relation with the investigation I have applied the reflexive way of thinking to establish which difficulties come up in the work of gender-equality. LÄS MER

 5. 5. Lön, kön och härkomst. : En studie om löneskillnader och lönediskriminering mellan kvinnor beroende på härkomst.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carlos Arreyes; [2005]
  Nyckelord :Economics; Nationalekonomi; löner; löneskillnader; lönediskriminering; kvinnolöner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet löneskillnader södertörns.

Din email-adress: