Sökning: "lagen om psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden lagen om psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av möjlighet till delaktighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Olovsson; Ann-Helen Skott; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; psykiatrisk slutenvård; upplevelser; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Titel: Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård – En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser om möjlighet till delaktighet. Syftet:  Undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten till delaktighet för patienten under psykiatrisk tvångsvård. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gamze Izgi; [2018]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemän och rätten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; Camilla Pedersen; [2018]
  Nyckelord :jurist; läkare; tjänsteman; autonomi; profession; legitimitet; psykiatrisk tvångsvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån Agendas granskning av tvångsvården där de med hjälp av resultatet de kom fram till fastslog att sakkunnig läkare i samtliga fall följer chefsöverläkarens linje vilket resulterar i att domsluten bifölls i samtliga mål. Vi menar utifrån vår egna granskning av domslut att sakkunnig läkare inte nödvändigtvis följer chefsöverläkaren. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisk tvångsvård : Patienters upplevelser efter att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Christopher Björkman; Sylvester Sebastianson; [2018]
  Nyckelord :LPT; Psykiatri; Sjuksköterska Tvångsvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 12 000 patienter vårdas årligen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Könsfördelningen är jämnt fördelad men unga kvinnor är den grupp som står för flest antal fastspänningar. LÄS MER

 5. 5. En ifrågasatt kompetens : En kvalitativ studie om förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård för personer med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Appelbom Jiménez; Linda Taxén; [2017]
  Nyckelord :anorexia nervosa; psykiatrisk tvångsvård; tematisk analys;

  Sammanfattning : Anorexia nervosa är ett folkhälsoproblem som leder till allvarliga konsekvenser för de drabbade. Det anses vara en psykisk sjukdom men resulterar ofta i fysiska symptom som undernäring och hjärtsvikt. I svåra fall bedöms personerna med anorexia nervosa vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Din email-adress: