Sökning: "land reforms"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden land reforms.

 1. 1. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 2. 2. Reasons and consequences of foreign farmland acquisitions in Latvia : a case study of Aluksne municipality

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elina Apine; [2016]
  Nyckelord :land acquisition; foreign investors; Latvia; Aluksne municipality; colonisation of lifeworlds;

  Sammanfattning : This thesis describes farmland acquisitions by foreign investors in Latvia and explores the historical land reforms and regulations of the land market. Furthermore, the study explores what has caused Latvian farmland to become an attractive investment target for foreign companies, and how these investments affect the countryside and the Latvian farmers. LÄS MER

 3. 3. Urban Renewal Policy on Housing Conditions in Dar es Salaam, Tanzania

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lekamere Kiwara; [2016]
  Nyckelord :Urban Development; Urbanization; Housing; Conditions; Policy; Tanzania;

  Sammanfattning : With increased urbanization around the world, accessing land as well as housing in urbanareas presents huge development limitations. This master thesis will explore the relationshipinvolving law as well as development through examination of ways in which law affects theregulatory structures that govern official accessibility to land along with housing processes. LÄS MER

 4. 4. Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; mord; criminal law; comparative law; homicide; Japan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure. LÄS MER

 5. 5. Offshoring av produktion i svenska företag inom EU : En studie kring hur företag resonerar och vad de bör ta hänsyn till vid offshoring

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Josefin Ilic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är det lättare än någonsin för företag att dela upp värdekedjan utan att behöva ta större hänsyn till det geografiska läget. Frihandel mellan EU-länder och framsteg inom informations- och kommunikationsteknik gör det möjligt för företag att dra nytta av skillnader i kostnader mellan olika länder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet land reforms.

Din email-adress: