Sökning: "larsson 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden larsson 2009.

 1. 1. Kris & Kapitalstruktur : Förändringar i kapitalstruktur bland företag på Stockholmsbörsen till följd av finanskrisen 2008-2009

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Edlund; Harald Larsson Forssén; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättning; finanskris; Stockholmsbörsen; pecking order; trade-off; market timing;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen bland företag noterade på Stockholmsbörsenförändrades till följd av den globala finanskrisen 2008-2009. Studien utgår från femfinansiella mått som bidrar till att förklara företagens skuldsättning, hur måttens sambandmed skuldsättningen ser ut och hur dessa samband förändrats till följd av finanskrisen. LÄS MER

 2. 2. Investigation into the metabolic effect of sarcosine on prostate cancer

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Simon Larsson; [2018]
  Nyckelord :prostate cancer; Metabolomics; NMR-spectroscopy; Metabolism; Sarcosine;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common form of human cancer in the world and the most common form of cancer in men in the Western world. There are many molecular factors of prostate cancer, both proteins and metabolites. LÄS MER

 3. 3. Belönas goda gärningar? : en studie om sambandet mellan Corporate Social Responsibility och kreditspread

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frans Larsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; företagsobligationer; kreditspread; intressentteorin; hållbara investeringar; kapitalkostnad;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR, påverkar företagsobligationers kreditspread. Utifrån intressentteorin och tidigare forskning formuleras två hypoteser: Ju högre CSR-prestation ett företag har desto lägre är kreditspreaden för företagets obligationer och CSR-svagheter påverkar kreditspreaden mer än vad CSR-styrkor gör. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 5. 5. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet larsson 2009.

Din email-adress: