Sökning: "larsson 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade orden larsson 2009.

 1. 1. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Vem ska fostra barnen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Malmqvist; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Fostran; Förskola; Makt; Normer;

  Sammanfattning : Fostran i svensk förskola och i samhället har sett olika ut i olika tidsepoker. Lagar har ändrats och samhället har moderniserats. Barn har gått från att enbart ha blivit fostrade i hemmet till att också fostras i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Emil Larsson; [2017]
  Nyckelord :Brassica napus L; förädling; korsningar; resistens; svampsjukdomar;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har en genomgång gjorts av viktiga svampsjukdomar i svensk rapsodling och hur resistensförädlingen av raps (Brassica napus L.) har bedrivits i Sverige och internationellt. LÄS MER

 5. 5. Att ge upp : Skillnader i resignationstendenser mellan tvåsidiga- och flersidiga spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Albin Larsson; [2017]
  Nyckelord :resignationstendenser; flersidighet; heuristiker; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka potentiella korrelationer mellan flersidiga spel och resignationstendenser. Bakgrunden till undersökningen låg i data ifrån League of Legends (2009) som visar att spelare ger upp ungefär var fjärde match eller oftare (beroende på spelarens rang) men ingen större åtgärd har gjorts för att motverka detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet larsson 2009.

Din email-adress: