Sökning: "law school"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden law school.

 1. 1. Kommutativa lagen i läromedel : Hur en räknelag framställs i matematikläromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutative law; textbooks and children; matematik; kommutativitet; läromedel och barn;

  Sammanfattning : Under skolgången ska elever utveckla flera grundläggande kunskaper inom matematiken. En sådan kunskap handlar om de fyra räknesättens olika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. ”New era towards gender equality in Uganda?” : A case study in rural Lukonko on households’ perceptions towards sending their girls and boys to primary school

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :Gender equality in rural sites; attendance in primary school; changing perceptions; development; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Worldwide, gender inequality has existed for a long time due to culture, religion and patriarchal structures, sometimes maintained by law. As a result, millions of girls lose their right to schooling, and it is affecting the development of entire nations. LÄS MER

 3. 3. ”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bodil Stålnacke; Louise Lorin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka vad som i förskolans arbetslag är avgörande faktorer för maktpositioner. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får ägna sig åt undervisning i förskolan (Skollagen, 2010:800), men enligt våra egna erfarenheter och tidigare studier som gjorts har detta inte förverkligats i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Hellström; [2018]
  Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER

 5. 5. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet law school.

Din email-adress: