Sökning: "law school"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade orden law school.

 1. 1. ”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bodil Stålnacke; Louise Lorin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka vad som i förskolans arbetslag är avgörande faktorer för maktpositioner. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får ägna sig åt undervisning i förskolan (Skollagen, 2010:800), men enligt våra egna erfarenheter och tidigare studier som gjorts har detta inte förverkligats i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Hellström; [2018]
  Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER

 3. 3. Eleven hänger med på det som görs och så får vi se vad det blir av det… : Grundskollärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carina Bäckström; Isa Ziethén Granlund; [2018]
  Nyckelord :Developmental disorder intellectual disability; socio-cultural perspective and curriculum for special needs.; Utvecklingsstörning intellektuell funktionsnedsättning; sociokulturella perspektivet och grundsärskolans läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och erfarenheter av hur grundskollärare lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i en grundskoleklass utifrån följande forskningsfrågor.  Vilka utmaningar upplever grundskolläraren det finns med att undervisa utifrån två läroplaner?  Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisning för den integrerade grundsärskoleeleven på individ, grupp och skolnivå?  Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren att det finns med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan? För att nå syftet i denna studie är tolv kvalitativa intervjuer genomförda med grundskollärare som undervisar en grundsärskoleintegrerad elev inom årskurserna 1-6. LÄS MER

 4. 4. Does internet voting in Estonia affect voter turnout?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tove Wigartz; [2017-09-11]
  Nyckelord :Difference-in-difference; fixed effects; internet voting; voter turnout; Estonia;

  Sammanfattning : Department of EconomicsSchool of Business, Economics and Law.... LÄS MER

 5. 5. Effects of Anti-discrimination Law on the Differential between Non-regular and Regular Workers in South Korea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kim Wansoo; [2017-07-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet law school.

Din email-adress: