Sökning: "lean production"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade orden lean production.

 1. 1. Organisk uppkomst av metoder inspirerade av lean produktion. En fallstudie av ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Holmberg; Daniel Sjöstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lean Production; Management; Organizational Change; Participative Change;

  Sammanfattning : Lean production has been a popular practice in production based organizations for decades.Although new alternative ideas are conceived, lean never seem to lose its foothold as one ofthe major paradigms of production. LÄS MER

 2. 2. 5S i produktionen : En metodtillämpning på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Axel Roll; [2017]
  Nyckelord :5s-metoden;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. LÄS MER

 3. 3. INFÖR LEAN OCH FÖRBÄTTRA DITT FLÖDE IMPLEMENTERING AV LEAN I ETT STORT INDUSTRIFÖRETAG

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Laila Bill; Rozann Mohamed; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och processkartläggningar : Undertitel: En fallstudie på ett massproducerande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erik Nilsson; Jonas Rydergren; [2017]
  Nyckelord :VSM; SBM; CTVA; Lean and Muda; VSM; SBM; CTVA; Lean och Muda;

  Sammanfattning : Today it is important for production companies to create an overview of how the company is conducted to maintain its competitiveness. Mapping processes and material flows visualize production areas that create a direct value for the customer, while remaining areas or activities that do not add a direct value  should be minimized or eliminated. LÄS MER

 5. 5. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lean production.

Din email-adress: