Sökning: "learned"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade ordet learned.

 1. 1. Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :MAJA MINIUSSI; [2018-02-16]
  Nyckelord :Systemförvaltning; Förvaltningsstyrning; Systemförvaltningsmodell; System Administration; System Management; Systems Management Model;

  Sammanfattning : Today organizations struggle with management of many systems. The systems could havedifferent integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be acomplex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspectiveover the business entire family of systems a model could be used. LÄS MER

 2. 2. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 3. 3. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 4. 4. Growing change : an analysis of learning processes in community gardens in Budapest

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Dóra Ádám; [2018]
  Nyckelord :community gardens; learning for sustainability; Budapest; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cities have a crucial importance from the sustainability point of view. More than 50% of the global population lives in cities, therefore urban dwellers’ environmental knowledge can be of critical importance. LÄS MER

 5. 5. "Det är kul med förändring, det är faktiskt det" - En kvalitativ studie om ledarskap, förändring och motstånd på Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Forsbring; [2018]
  Nyckelord :leadership; unit managers; social services; change; resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to study unit managers experiences of leadership within social work. My intention is to gain knowledge about their management plans, reasoning about change and resistance within the organization. I have assumed a qualitative approach and conducted semi-structured interviews. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet learned.

Din email-adress: