Sökning: "ledarskap förbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden ledarskap förbättringsarbete.

 1. 1. EN KARRIÄRVÄG FÖR LÄRARE Hur blev det?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2017-09-26]
  Nyckelord :förstelärare; utvecklingsarbete; karriär; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med studien var att undersöka hur några förstelärares förutsättningar att driva på utvecklingsarbete och leda utvecklingsarbete på skolan påverkas av det nya uppdraget. Syftet var att titta närmare på förutsättningarna för förstelärare och deras ledarskap att genomföra sitt uppdrag genom ett rektor- och lärarperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Användarvänligt beslutsstöd för mer tidseffektiv prehospital sjukvårdsledning : Patientbefrämjande förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i Sverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Yngve Hjorth; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Ambulans; Katastrofmedicin; Prehospital sjukvårdsledning; Utbildning; Beslutsstöd; Intervention; Mixed metod.;

  Sammanfattning : Insatstiden vid prehospital sjukvårdsledning mellan 2010–2016 visar på att tid mellan händelsens inträffande och första avtransporterade patient på olycksplats, är för lång i jämförelse med rekommendationer inom traumaforskning. Författaren identifierade flera orsaker. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av utbildningar vid Hälsohögskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Thidell; [2017]
  Nyckelord :kvalitetssäkringssystem; Hälsohögskolan; programansvariga; kvalitetsutskott; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Från och med 2016 tillämpas ett nytt sätt att utvärdera utbildningar på högre nivå i Sverige. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ansvar för uppdraget efter beslut i Sveriges riksdag. Fokus kommer att till stor del att ligga på lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets betydelse för ett lyckosamt   förbättringsarbete : En studieav ledarskapets möjliggörande av ständiga förbättringar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Jenny Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; cornerstone-model; continuous improvements; leadership; motivation; participation; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; ledarskap; motivation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien tittar på hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation i förbättringsarbetet och har sin teoretiska grund i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen. Syftet med studien var att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation. LÄS MER

 5. 5. Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering : En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordineringen av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Marie Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :rehabkoordinator; rehabkoordinering; metodstöd; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för uppdraget. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledarskap förbättringsarbete.

Din email-adress: