Sökning: "ledarskap förbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden ledarskap förbättringsarbete.

 1. 1. Avvikelsehantering i Byggproduktion för Främjande av Systematisk Erfarenhetsåterföring : En Fallstudie hos Skanska AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Åhlander; [2018]
  Nyckelord :Avvikelsehantering; kvalitetsutveckling; erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : En ständigt föränderlig marknad tvingar företag med långsiktiga strategier och målsättningar till flexibilitet. Möjligheten att identifiera förändringar i marknaden och ständigt förbättra organisationen anses vara en stark framgångsfaktor bland större organisationer som långsiktigt vill vara attraktiva bland sina kunder. LÄS MER

 2. 2. DET FINNS INGA GENVÄGAR : Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Steen; Erika Björk; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ogjorda arbetsuppgifter; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. LÄS MER

 3. 3. EN KARRIÄRVÄG FÖR LÄRARE Hur blev det?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2017-09-26]
  Nyckelord :förstelärare; utvecklingsarbete; karriär; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med studien var att undersöka hur några förstelärares förutsättningar att driva på utvecklingsarbete och leda utvecklingsarbete på skolan påverkas av det nya uppdraget. Syftet var att titta närmare på förutsättningarna för förstelärare och deras ledarskap att genomföra sitt uppdrag genom ett rektor- och lärarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Användarvänligt beslutsstöd för mer tidseffektiv prehospital sjukvårdsledning : Patientbefrämjande förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i Sverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Yngve Hjorth; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Ambulans; Katastrofmedicin; Prehospital sjukvårdsledning; Utbildning; Beslutsstöd; Intervention; Mixed metod.;

  Sammanfattning : Insatstiden vid prehospital sjukvårdsledning mellan 2010–2016 visar på att tid mellan händelsens inträffande och första avtransporterade patient på olycksplats, är för lång i jämförelse med rekommendationer inom traumaforskning. Författaren identifierade flera orsaker. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring av utbildningar vid Hälsohögskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Thidell; [2017]
  Nyckelord :kvalitetssäkringssystem; Hälsohögskolan; programansvariga; kvalitetsutskott; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Från och med 2016 tillämpas ett nytt sätt att utvärdera utbildningar på högre nivå i Sverige. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ansvar för uppdraget efter beslut i Sveriges riksdag. Fokus kommer att till stor del att ligga på lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledarskap förbättringsarbete.

Din email-adress: