Sökning: "ledarskap förbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden ledarskap förbättringsarbete.

 1. 1. Avvikelsehantering i Byggproduktion för Främjande av Systematisk Erfarenhetsåterföring : En Fallstudie hos Skanska AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Åhlander; [2018]
  Nyckelord :Avvikelsehantering; kvalitetsutveckling; erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : En ständigt föränderlig marknad tvingar företag med långsiktiga strategier och målsättningar till flexibilitet. Möjligheten att identifiera förändringar i marknaden och ständigt förbättra organisationen anses vara en stark framgångsfaktor bland större organisationer som långsiktigt vill vara attraktiva bland sina kunder. LÄS MER

 2. 2. DET FINNS INGA GENVÄGAR : Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Steen; Erika Björk; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ogjorda arbetsuppgifter; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. LÄS MER

 3. 3. Snabbare och säkrare övergång för patienter från primärvård till specialistpsykiatri : En empirisk fallstudie av antagandens betydelse för ett förbättringsarbete kring remisser och samverkan

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Karl Engström; [2018]
  Nyckelord :Beliefs; Coordination; Mental models; Primary care; Psychiatry; Antaganden; Mentala modeller; Primärvård; Psykiatri; Samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sandviken är vården av vuxenpsykiatrisk problematik uppdelad mellan primärvård och specialistpsykiatri. Patientöverföringen via remisser innebar en osäker vård och fördröjd tid till specialistpsykiatriska insatser då cirka 50 % av remisserna avvisades från två av hälsocentralerna. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Margareta Abrahamsson; Anna Lucchesi; [2018]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Lifeworld; Nurse anesthetists; Qualitative research; Anestesisjuksköterska; Hjärtstopp; Kvalitativ metod; Livsvärld; Upplevelse;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas cirka 3000 patienter årligen av plötsligt hjärtstopp på sjukhus. Ett plötsligt hjärtstopp är en av de mest stressfyllda situationerna som sjukvårdspersonal utsätts för på sjukhus. Tidigare forskning har främst inriktat sig på medicinska och biofysiska aspekter vid återupplivning i samband med plötsligt hjärtstopp. LÄS MER

 5. 5. EN KARRIÄRVÄG FÖR LÄRARE Hur blev det?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2017-09-26]
  Nyckelord :förstelärare; utvecklingsarbete; karriär; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med studien var att undersöka hur några förstelärares förutsättningar att driva på utvecklingsarbete och leda utvecklingsarbete på skolan påverkas av det nya uppdraget. Syftet var att titta närmare på förutsättningarna för förstelärare och deras ledarskap att genomföra sitt uppdrag genom ett rektor- och lärarperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledarskap förbättringsarbete.

Din email-adress: