Sökning: "ledsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet ledsjukdom.

 1. 1. Att undersöka måluppfyllelse med Patientens Prioriteringslista (PGPL) hos individer med inflammatorisk ledsjukdom i samband med en träningsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Fredriksson; Paulina Urpi; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; rheumatoid arthritis; self-efficacy; PGPL; PGPQ; goal achievement;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Evidens påvisar att reumatologisk rehabilitering i multidiciplinära team, innehållande sjukdomsinformation, läkemedelsbehandling och fysisk träning individuellt eller i grupp, har gynnsam effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare studier har visat att self-efficacy har positiv betydelse för att uppnå aktivitetsmål. LÄS MER

 2. 2. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Backlund; Jessica Höök; [2017]
  Nyckelord :Experience; Rheumatoid arthritis; nurse; nurse-led clinic; Erfarenhet; Reumatoid artrit; sjuksköterska; sjuksköterskeledd mottagning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk ledgångsreumatism eller Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom och är den vanligaste artritsjukdomen vars huvudsymtom är ledvärk. RA finns i alla folkgrupper, dock med varierande prevalens. I Skandinavien ligger prevalensen på ca 0,7 %. LÄS MER

 4. 4. Simning och vattentrask vid rehabilitering av osteoartrit hos hund : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; rehabilitering; simning; vattentrask; hund;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig ledsjukdom hos hundar som ofta uppkommer sekundärt till följd av en skada eller felaktig utveckling av leder. Sjukdomen orsakar smärta, stelhet och ett allmänt försämrande av hundens livskvalité. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSER AV FYSISK TRÄNING PÅ FRISKVÅRDSANLÄGGNING VID REUMATOID ARTRIT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Danarp; [2017]
  Nyckelord :inflammatorisk ledsjukdom; fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) visar sig främst genom ledinflammationer, med symtom som smärta, nedsatt funktion och sjukdomsrelaterad trötthet. Samsjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos är stor. Många personer med RA kommer inte upp i nivån för hälsofrämjande fysisk aktivitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledsjukdom.

Din email-adress: