Sökning: "ledsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ledsjukdom.

 1. 1. Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Backlund; Jessica Höök; [2017]
  Nyckelord :Experience; Rheumatoid arthritis; nurse; nurse-led clinic; Erfarenhet; Reumatoid artrit; sjuksköterska; sjuksköterskeledd mottagning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk ledgångsreumatism eller Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom och är den vanligaste artritsjukdomen vars huvudsymtom är ledvärk. RA finns i alla folkgrupper, dock med varierande prevalens. I Skandinavien ligger prevalensen på ca 0,7 %. LÄS MER

 2. 2. Simning och vattentrask vid rehabilitering av osteoartrit hos hund : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; rehabilitering; simning; vattentrask; hund;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig ledsjukdom hos hundar som ofta uppkommer sekundärt till följd av en skada eller felaktig utveckling av leder. Sjukdomen orsakar smärta, stelhet och ett allmänt försämrande av hundens livskvalité. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER AV FYSISK TRÄNING PÅ FRISKVÅRDSANLÄGGNING VID REUMATOID ARTRIT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Danarp; [2017]
  Nyckelord :inflammatorisk ledsjukdom; fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) visar sig främst genom ledinflammationer, med symtom som smärta, nedsatt funktion och sjukdomsrelaterad trötthet. Samsjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos är stor. Många personer med RA kommer inte upp i nivån för hälsofrämjande fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning hos katt : med fokus på osteoartrit

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Fransson; [2017]
  Nyckelord :beteende; katt; smärta; smärtbedömning; osteoartrit;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken litteratur som finns inom området kronisk smärta hos katt, med fokus på smärta orsakad av osteoartrit (OA) och degenerativ ledsjukdom (DJD). Arbetet syftar också till att utreda vilka metoder det finns idag för att bedöma, utvärdera, diagnosticera samt behandla dessa tillstånd, både inom forskningen och på klinik. LÄS MER

 5. 5. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

  Sammanfattning : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledsjukdom.

Din email-adress: