Sökning: "ledutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ledutveckling.

 1. 1. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Erik Jensen; [2015]
  Nyckelord :omväxlande landskapsformationer; vandring; ledutveckling; perception; Region Skåne;

  Sammanfattning : Sedan 2011 är Region Skåne huvudman för vandringsleden Skåneleden och leder dess utveckling. Som utgångspunkt har rapporten Skåneleden – mot en hållbar exportmogen led av internationell standard samt ett dokument med förslag till kvalitetsstandard tagits fram. LÄS MER

 2. 2. Gläntan - ledutveckling ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martin Hellryd; [2015]
  Nyckelord :Culture analysis; Phenomenology; Social Space; Trail development; Trekking; Skåne; Kulturanalys; Etnografi; Fenomenologi; Plats; Vandring; Ledutveckling; Ethnography; Southern Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ledutveckling.

Din email-adress: