Sökning: "legitimerad"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet legitimerad.

 1. 1. ATT RÄCKA TILL OCH PASSA IN. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Ejeby; Kajsa Klashed; [2018-01-25]
  Nyckelord :akutsjukvård; kompetensutveckling; nyutexaminerade sjuksköterskor; transition;

  Sammanfattning : Bristande kompetens och för höga krav har lyfts från nyutexaminerade sjuksköterskor de senaste åren. Det har talats om sjuksköterskeutbildningar som inte fullt ut förbereder studenterna för yrkesvärlden de är på väg in i och att många lämnar yrket inom en treårsperiod. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att ha barnmorskestudent närvarande under förlossningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelene Ojala; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskestudent; förlossning; kvinnans upplevelse; närvaro; stöd; tilltro; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Under förlossning är födande kvinnor i behov av stöd och närvaro. Förlossningspraktiken är en viktig del i utbildningen till barnmorska där barnmorskestudenter kommer i kontakt med födande kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet under den första tiden som yrkesverksam. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Hanna Lütz; Maria Strågesjö; [2018]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; omvårdnad; Skandinavien; vårdande relation; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huvudämnet i de skandinaviska sjuksköterskeutbildningarna är omvårdnadsvetenskap kombinerat med teoretisk kunskap och verksamhetsförlagd utbildning. Det är den legitimerade sjuksköterskan som har huvudansvaret över omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Telefonrådgivning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Hulting; Jessica Jonsson; [2017]
  Nyckelord :dialogue; general literature overview; registered nurse; telephone counseling; allmän litteraturöversikt; legitimerad sjuksköterska; samtal; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer kontaktar sjukvården via telefon och det medför att telefonrådgivning är ett växande område inom hälso- och sjukvården. Den gör det möjligt för sjuksköterskor och personer som ringer in att skapa en relation trots distans. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Nicklas Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : När sjuksköterskan får sin legitimation förväntas det att personen har skaffat sig tillräckligt med kompetens och förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder som syftar till att främja hälsa hos patienter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet legitimerad.

Din email-adress: