Sökning: "legitimerad"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet legitimerad.

 1. 1. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på recept ur vårdpersonalens perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bing Ha; Jenny Nguyen; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; sjuksköterska; vårdare; förebyggande vård; motion; vuxna;

  Sammanfattning : Effekter av fysisk aktivitet kan minska olika riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar som diabetes typ-2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer även att fysisk aktivitet i många fall kan vara ett bättre ingrepp jämfört med läkemedel vid förebyggande och behandlande syfte. LÄS MER

 3. 3. Den gravida kvinnan på röntgen- Hur påverkas fostret av joniserande strålning? : -En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Liselott Ljunggren; Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Foster; stråldos; joniserande strålning; graviditet; litteraturöversikt; datortomografi; konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Inledning: Inom sjukvården har det utvecklats metoder där sjukvårdspersonalen använder sig av joniserande strålning, genom så kallad röntgenteknik. Denna typ av joniserande strålning används i olika röntgenapparater och produceras på konstgjord väg. LÄS MER

 4. 4. Drömmars plats i sorgeterapi : En kvalitativ studie om drömmars funktion i sorgeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Katarina Tingström; [2017]
  Nyckelord :Dreams; Dreams interpretation; Grief; Mourning; Psychotherapy; Sorg; Sorgeprocess; Sorgearbete; Drömmar; Drömtolkning; Psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning om sorg handlar idag om att erövra en annan relation till den döde och kunna hantera separationen. Forskning om drömmar visar på drömmens funktion som stressreducering, lösandet av konflikter och minneskonsolidering. LÄS MER

 5. 5. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet legitimerad.

Din email-adress: