Sökning: "lessons"

Visar resultat 1 - 5 av 1139 uppsatser innehållade ordet lessons.

 1. 1. Likvärdighet på den svenska gymnasieskolan - en vacker tanke. Den goda eller onda betygsspiralen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Svensson; [2018-03-01]
  Nyckelord :Avgångsbetyg; meritvärden; likvärdighet; fria skolvalet; motivationsnivåer;

  Sammanfattning : Title: Equity at the Swedish upper secondary school - a beautiful thoughtThe good or evil grade spiralAuthor: Anders SvenssonTerm / year: VT 2017Supervisor: Ilona RinneCourse: LKXA1G V17Examiner: Christian BennetCode: VT17-2930-038-LGXA1GLanguage: SwedishKeywords. Departure ratings, qualifications, equivalence, free school selection,levels of motivationThis study investigates how the average grade value of grade 9 as a class when starting upper secondary school affects the average grade of upper secondary school grade for the same class. LÄS MER

 2. 2. Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :MAJA MINIUSSI; [2018-02-16]
  Nyckelord :Systemförvaltning; Förvaltningsstyrning; Systemförvaltningsmodell; System Administration; System Management; Systems Management Model;

  Sammanfattning : Today organizations struggle with management of many systems. The systems could havedifferent integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be acomplex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspectiveover the business entire family of systems a model could be used. LÄS MER

 3. 3. "Varför skulle man?" : En studie om hur IKT används i idrott och hälsa samt hur lärarna ser på det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Eriksson; Fredrik Olin; [2018]
  Nyckelord :IKT; Lärare; IKT i idrott och hälsa; Idrott; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vilka anledningar IKT (informations- och kommunikationsteknik) används eller inte används av nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Innefattas IKT i nyexaminerade lärares lektioner inom idrott och hälsa? I sådana fall hur och i vilken utsträckning? Hurudan är nyexaminerade lärares syn på att använda IKT i undervisningen? Metod: Uppsatsen är uppbyggd genom två olika metoder. LÄS MER

 4. 4. Ombyte - en självklarhet? : En kvantitativ studie om elevers deltagande i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sundgren Madelene; [2018]
  Nyckelord :Motivation; idrott och hälsa; Deltagande; omklädningsrum;

  Sammanfattning : The purpose of the survey was to investigate 9th grade students participation in Physical Education and if the environment around PE could have some effect on the participation. The method used was a quantitative survey that was sent to three different schools. LÄS MER

 5. 5. Att representera matematiskt kunnande, Konkreta, ikoniska och symboliska aspekter av matematik i grundskolan

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Biljana Petrovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a quantitative research, which examines and analyzes the ability of pupils to associate several key abstract and conceptual aspects of maths with reality. First, I analyze aspects of Bruner's theory of three modes of representation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lessons.

Din email-adress: