Sökning: "lessons"

Visar resultat 1 - 5 av 1093 uppsatser innehållade ordet lessons.

 1. 1. En gammal profession i ett nytt samhälle : En studie om kommunala lärares upplevelser och erfarenheter av densvenska friskolereformen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrei Lazar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the experience that secondary school teachers in Swedenhave of the charter school reform (friskolereformen). The reform meant that charter schools couldcompete on equal terms with municipal schools, the idea being that competition would cut costs andimprove the overall quality of all schools. LÄS MER

 2. 2. Disseminative Capabilities in New Product Development Projects; A Single Case Study about Inter-Organizational Knowledge Transfer at CEVT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Armkvist; Lucas Malina; [2017-09-13]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; Disseminative Capabilities; Inter-Organizational Knowledge Transfer;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för applicering av agila projektprinciper inom tillverkningsindustrin : En fallstudie med fokus på ständig förbättring

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Andreas Arvidsson; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :projektledning; agil projektledning; lessons learned; IPMA; projektkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka agila principer som kan appliceras i projekt inom tillverkningsindustrin. Studien har skett på fallföretaget KalmarGlobal och resultatet visar att det inte går att implementera agila projektmetoder rakt av, men att det däremot finns principer inom det agila som kan och bör implementeras för att få företagets projektarbete mer effektivt. LÄS MER

 4. 4. Jag vill plugga musik! : - en intervjustudie om folkhögskolelärares uppfattningar om den musikhögskoleförberedande instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2017]
  Nyckelord :education; folk high school; instrumental; interview; musical teaching; pedagogy; pragmatic perspective; folkhögskola; instrumentalundervisning; intervjuer; musikaliskt lärande; pedagogik; pragmatiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhögskolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumentalundervisning. LÄS MER

 5. 5. "I want to help them love reading" : An exploration of teachers’ use of fiction in English teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :English; fiction; teachers; secondary school; pedagogical aims; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the experience of English teachers in secondary school who use fiction in their lessons. A quantitative method was used to take part of a large number of English teachers’ experiences. Online-surveys consisting of both closed and open questions were constructed and 80 teachers participated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lessons.

Din email-adress: