Sökning: "liability versus equity"

Hittade 1 uppsats innehållade orden liability versus equity.

  1. 1. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
    Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

    Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet liability versus equity.

Din email-adress: