Sökning: "liberalism idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden liberalism idealtyper.

 1. 1. LANDSBYGDEN OCH URBANISERINGEN En ideologianalys av Socialdemokraternas och Centerpartiets landsbygdspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Skageby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Centerpartiet; Socialdemokraterna; Landsbygdspolitik; Idealtyper; Ideologianalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna ochCenterpartiets landsbygdspolitik över tid. Uppsatsen tar avstamp i landsbygden sompolitikområde och dess sammanhängande med urbaniseringen. LÄS MER

 2. 2. En västerländsk syn på säkerhet : En idéanalys av NATO:s och EU:s säkerhetspolitik från början av 90-talet fram tills idag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Larsson; [2016]
  Nyckelord :NATO; EU; Realism; Liberalism; Säkerhetspolitik; Idéanalys; Idealtyper; Militära allianser;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, NATO has been forced to redefine its purpose in order to survive the end of the Soviet Union while the EU has developed its own defense policy. With the presumption that ideas change as a response to external factors, the aim of this study is to investigate if and how the ideas behind the security policies of NATO and the EU has changed since the beginning of the 90’s. LÄS MER

 3. 3. Skolpolitik. Lika i kommun och stat?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Lundberg; [2015-12-08]
  Nyckelord :skolpolitik; partiideologi; idealtyper; kommunalpolitik; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolpolitiken har på senare år intensifierats allt mer och skolfrågorna har blivit heta valfrågor, inom så väl riksdagsvalet och kommunvalet. Samma partier ställer upp i de olika valen, men betyder det att de vill samma sak med skolan?Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ideologiska diskrepanser inom skolpolitiken mellan ett riksdagsparti och dess kommunala avdelning mer specifikt analyseras och jämförs Socialdemokraternas skolpolitik på riksnivå med den på lokalnivå. LÄS MER

 4. 4. EU:s Handelspolicy : Liberalism eller Merkantilism?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Robin Björk; [2015]
  Nyckelord :European Union; Trade Policy; Liberalism; Mercantilism; Ideal Types; Protectionism; Free Trade; Europeiska Unionen; Handelspolicy; Liberalism; Merkantilism; Idealtyper; Protektionism; Frihandel;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att ta reda på ifall den Europeiska Unionens (EU) handelspolicy för den interna respektive den externa marknaden följer den liberala retoriken som förs av unionen. Det är en komparativ fallstudie som använder sig av idealtyper för att ge en nyanserad bild av unionens handelspolicy. LÄS MER

 5. 5. Strategiska försvarsaktörer : En studie av NATO och EU:s kompatibilitet i rollen som säkerhetspolitiska aktörer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Omid Khodadadzadeh; [2015]
  Nyckelord :NATO; ESFP; ESS; Strategic Concept 2010; security strategies; liberalism; realism; security policy; NATO; ESFP; ESS; Strategic Concept 2010; säkerhetsstrategi; idealtypsanalys; liberalism; realism; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : This essay conducts a descriptive analysis of the ideas expressed by NATO´s official security strategy "Strategic Concept" from 2010 and the European Union’s security strategy "A Secure Europe in a Better World" from 2003. The purpose of this analysis is to examine whether the ESDP and NATO are compatible with each other when it comes to the role of security policy actor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet liberalism idealtyper.

Din email-adress: