Sökning: "life-world perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden life-world perspective.

 1. 1. Låtskrivaren : en intervjustudie om låtskrivarlärarens pedagogiska grundsyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alexzandra Wickman; [2018]
  Nyckelord :Songwriter; creativity; music therapy; life-world; pedagogy; Låtskrivare; skapande; musikterapi; livsvärld; pedagogik;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har genomförts med syftet att undersöka hur låtskrivaren och låtskrivarläraren upplever sin livsvärld och genom den synliggöra låtskrivarlärarens pedagogiska grundsyn. För att undersöka fenomenet har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med fyra låtskrivare och lärare i ämnet låtskrivning. LÄS MER

 2. 2. Två pedagogers livsberättelse kring musik : Livserfarenheter kring musik som varit meningsfulla för pedagogens privata och professionella relation till musiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sofia Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :Life story; meaningful; life experience; interpret; music identity; gualitative environment and life world.; Livsberättelseintervju; meningsskapande; erfarenheter; tolka; kvalitativ miljö och livsvärld;

  Sammanfattning : The purpuse of my study was to investigate how two preschool teachers creates mening around musik throughout their lives. I wanted to see which experiences thats been meaningful for both their private and professional relationship to music that they have today, if they diverge, and if it´s necessary to have a god relationship to music before their education and their start as a professional preschool teacher. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Johansson; Emma Landin; [2017]
  Nyckelord :Experiences; hysterectomy; women; life-world perspective; literature study.; Upplevelser; hysterektomi; kvinnor; livsvärldsperspektiv; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. LÄS MER

 4. 4. En musiklärares bekännelse : En självstudie om mental träning för ökat välmående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Stina Phalén; [2017]
  Nyckelord :mental training; life-world perspective; recorder; logbook writing; video recordings; mental träning; livsvärldsperspektiv; blockflöjt; loggboksskrivande; videoinspelningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur min livsvärld samt mitt musikaliska gestaltande påverkades av en tids mental träning. För att kunna följa processen fördes en ostrukturerad loggbok och videoinspelningar gjordes av min enskilda övning på blockflöjt. LÄS MER

 5. 5. Den spelande kroppen : En fenomenologisk studie om cellolärares syn på kroppen vid spel på cello

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Josefin Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Cello; body; phenomenology; ergonomics; instrumental teaching; physical health; Cello; kroppen; fenomenologi; ergonomi; instrumentalundervisning; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska och beskriva hur några cellolärare ser på fenomenet den spelande kroppen. I arbetets bakgrundskapitel ges en forskningsöversikt av musikers hälsa och skadeförebyggande instrumentalundervisning samt ett avsnitt om ”musikerergonomi”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet life-world perspective.

Din email-adress: