Sökning: "life-world perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden life-world perspective.

 1. 1. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 2. 2. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dahl; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER

 3. 3. Rytmikinspirerad instrumentalundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Fanny Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :dalcroze-eurhythmics; instrumental tecahing; phenomenology; semi-structured interview; quali-tative research; rytmik; instrumentalundervisning; fenomenologi; semistrukturerad intervju; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka instrumentallärares uppfattningar och erfaranheter av att arbeta med rytmik i instrumentalundervisning. Undersökningen grundar sig i intervjuer av fyra instrumentallärare. I bakgrundskapitlet beskrivs Dalcroze-metoden, rytmikinspirerad undervisning och tidigare forskning om rytmik. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Björn Delfalk; Robert Strindberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Perioperative Care; Life World Perspectives; Patient-Centered Care; Ungdomar; Upplevelser; Perioperativ vård; Livsvärldsperspektiv; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad.  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. LÄS MER

 5. 5. Bättre delaktighet inom psykiatrisk tvångsvård : -Viktiga aspekter ur sjuksköterskornas perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Salam Gharbie; Gaida Lundberg; [2018]
  Nyckelord :participation; preunderstanding; psychiatric care; nurses; compulsory care; care suffering; wellbeing; Delaktighet; förförståelse; psykiatrisk vård; sjuksköterskor; tvångsvård; vårdlidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet som är lagstyrd innebär att patienter får information om sin vård och har möjligheter att vara med i planeringen där vården utformas efter deras egna behov och önskemål. Dessa förutsättningar gäller även patienter som vårdas under tvång. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet life-world perspective.

Din email-adress: