Sökning: "likheter mellan norge och finland"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden likheter mellan norge och finland.

 1. 1. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions.The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER

 2. 2. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 3. 3. Lantmäterier i Norden : Dess centralorganisationer och det nordiska samarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Angelica Augustsson; Cecilia Albertsson; [2016]
  Nyckelord :Central organization; Nordic; Nordic cooperation; division; operators; private; state; municipal; Centralorganisation; Norden; nordiskt samarbete; division; aktörer; privat; statligt; kommunalt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa likheter och skillnader mellan de olika centralorganisationerna inom lantmäteri i Norden. Studien omfattar även det nordiska samarbetet för att skapa en djupare förståelse för hur länderna samarbetar inom lantmäteri.De nordiska ländernas centralorganisationer skiljer sig åt i uppbyggnad och arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Landstillhörighetens inverkan på skuldsättningsgraden : En jämförande studie över företagsekonomiska faktorer och dess effekt på skuldsättningsgraden i nordiska länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Olsson; Amanda Bolander; [2015]
  Nyckelord :capital structure; debt ratio; firm specific factors; comparison; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; företagsspecifika faktorer; jämförelse; norden;

  Sammanfattning : Varje företag behöver ta ställning till val av kapitalstruktur där olika finansieringsmöjligheter finns att tillgå. Det förekommer flertalet faktorer som kan påverka företagets skuldsättningsgrad vilket kan skilja sig åt mellan olika länder. LÄS MER

 5. 5. ”Kristendomen och de andra världsreligionerna” : En jämförande studie av kursplanerna för religionskunskap i Sverige, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christoffer Lööf Ljunglund; [2015]
  Nyckelord :religionskunskap; kursplaner; kristendom; pluralism; Sverige; Finland; Norge;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i kraft år 2011. Här fick kristendomen behålla sin särställning gentemot de andra världsreligionerna trots att skolverkets förslag såg annorlunda ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet likheter mellan norge och finland.

Din email-adress: