Sökning: "likheter mellan norge och finland"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden likheter mellan norge och finland.

 1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 2. 2. Lantmäterier i Norden : Dess centralorganisationer och det nordiska samarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Angelica Augustsson; Cecilia Albertsson; [2016]
  Nyckelord :Central organization; Nordic; Nordic cooperation; division; operators; private; state; municipal; Centralorganisation; Norden; nordiskt samarbete; division; aktörer; privat; statligt; kommunalt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa likheter och skillnader mellan de olika centralorganisationerna inom lantmäteri i Norden. Studien omfattar även det nordiska samarbetet för att skapa en djupare förståelse för hur länderna samarbetar inom lantmäteri.De nordiska ländernas centralorganisationer skiljer sig åt i uppbyggnad och arbetsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Landstillhörighetens inverkan på skuldsättningsgraden : En jämförande studie över företagsekonomiska faktorer och dess effekt på skuldsättningsgraden i nordiska länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Olsson; Amanda Bolander; [2015]
  Nyckelord :capital structure; debt ratio; firm specific factors; comparison; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; företagsspecifika faktorer; jämförelse; norden;

  Sammanfattning : Varje företag behöver ta ställning till val av kapitalstruktur där olika finansieringsmöjligheter finns att tillgå. Det förekommer flertalet faktorer som kan påverka företagets skuldsättningsgrad vilket kan skilja sig åt mellan olika länder. LÄS MER

 4. 4. ”Kristendomen och de andra världsreligionerna” : En jämförande studie av kursplanerna för religionskunskap i Sverige, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christoffer Lööf Ljunglund; [2015]
  Nyckelord :religionskunskap; kursplaner; kristendom; pluralism; Sverige; Finland; Norge;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i kraft år 2011. Här fick kristendomen behålla sin särställning gentemot de andra världsreligionerna trots att skolverkets förslag såg annorlunda ut. LÄS MER

 5. 5. Nordiskt försvarsmaterielsamarbete från ett aktörsperspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Pernille Undén; [2014]
  Nyckelord :Försvarsmaterielsamarbete; nordiskt försvarssamarbete;

  Sammanfattning : Nordiskt försvarssamarbete har utvecklats sedan kalla kriget slut och de nordiska länderna jobbar idag inom fem gemensamma försvarsområden; Förmågor, (ii) Försvarsmateriel, (iii) Mänskliga resurser och utbildning, (iv) Träning och övningar samt (v) Operationer. Denna undersökning har begränsats till att endast studera försvarsmaterielsamarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet likheter mellan norge och finland.

Din email-adress: