Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Hult; Carolina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; meningsfulla handlingar; vård i livets slutskede; barnsjukvård; familj; kvalitativ intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. LÄS MER

 2. 2. Videomodellering av interaktiv gemensam bokläsning som interventionsmetod till föräldrar och små barn i hemmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Erica Sandberg; Julia Lyckberg; [2018]
  Nyckelord :logopedi; interaktiv gemensam bokläsning; videomodellering; tidig intervention; interaktion förälder-barn; hemmiljö; små barn; kommunikation;

  Sammanfattning : Book reading with children has long been advocated as an important activity for parents. An aspect of this that has not been studied to the same extent, is the importance of the way in which reading is done. LÄS MER

 3. 3. ”Det lilla gör så mycket” En kvalitativ studie om handledningens betydelse innan, vid och efter sammanbrott inom familjehemsvården.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jessica Janzon; Ulrika Kratz; [2017-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hydrology and surface water chemistry in a small forested catchment : which factors influence surface water acidity?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maja Jensen; [2017]
  Nyckelord :Physical geography; ecosystem analysis; hydrology; surface water chemistry; acidification; deposition; water balance modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water chemistry alterations such as acidification and eutrophication represent major threats to the running waters of the world, and Swedish waters are among the most vulnerable. In this study the small forested catchment Storskogen, part of the SWETHRO monitoring network, was analysed to examine the links between deposition, catchment hydrological properties and surface water chemistry. LÄS MER

 5. 5. Privatisering av offentliga rum : fallstudier av två torg i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Jasmine Håkansson Dogertz; [2017]
  Nyckelord :public spaces; public places; privatization; spatial planning; offentliga rum; allmänna platser; privatisering; fysisk planering;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas ämnet offentliga rum, en diffus definition av allmänna platser som denna uppsats syftar till att råda bot på. Studiens ämne baseras på antaganden om en tilltagande privatisering av offentliga rum som pågår runt om i Sverige och världen, som skapar offentliga rum präglade av handel och service. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lilla.

Din email-adress: