Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 617 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. “Måste vi flytta nu?” En kvalitativ innehållsanalys om vad som skrämmer och vad som lugnar barn i nyhetsrapporteringen om terrordåd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Carlsson; Charlotta Dahlberg; [2018-02-08]
  Nyckelord :Terror; Fear; Child; Security; Calm; Lilla Aktuellt; Nyheter i Barnradion; Kamratposten;

  Sammanfattning : Title: “Do we need to move now?” A qualitative content analysis of whatfrightens and what calms children in the news report on terrorist attacks.Author: Hanna Carlsson and Charlotte DahlbergSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. LÄS MER

 2. 2. Interstitial Space

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Riddarholmen; slott; bibliotek; mellanrum;

  Sammanfattning : In certain types of complex historical buildings an in-between space was often present. This space was a consequence of something more important such as another room, a necessary movement or the thickness of the wall. This thesis aims to investigate this kind of space, mellanrum, on an interior and urban scale. LÄS MER

 3. 3. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Strategisk attack – nyckeln till framgång för små nationer : En teoriprövning av Shaun Clarkes luftmaktsteori

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Saviniemi; [2018]
  Nyckelord :Shaun Clarke; Små nationer; Luftmakt; Strategisk attack; Yom Kippur kriget 1973; Falklandskriget 1982;

  Sammanfattning : I den övergripande luftmaktsteoretiska debatten framkommer kritik mot att små nationers specifika förutsättningar i krig tenderar att exkluderas. Konsekvensen blir att små nationer i allt för stor utsträckning kopierar stora nationers doktrinära tänk istället för att generera egna idéer. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer : En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrik Johansson; Philip Meiton; [2018]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; utvärdering; verksamhetsutveckling; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av två organisationers medarbetarsamtal. Förutsättningarna för de olika organisationerna skiljer sig på flera plan då de verkar i olika branscher, antalet anställda och geografisk placering i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lilla.

Din email-adress: