Sökning: "lina"

Visar resultat 1 - 5 av 2153 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 1. Formativ bedömning. En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av formativ bedömning i grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Gustafsson; [2018-02-09]
  Nyckelord :formativ bedömning; svenska; matematik; bedömning; summativ bedömning; självbedömning; kamratbedömning; matriser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utveckla kunskap om lärares uppfattningar av arbete med formativbedömning - lärares generella inställning till formativ bedömning samt hur de arbetar med deti sin matematik- och svenskundervisning. Detta är en intervjustudie som är begränsad till sexverksamma lärares uppfattningar och beskriver därför inte någon generell uppfattning. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 3. 3. Vad säger forskning om värdegrundsarbete och nyanlända elever ur ett demokratiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; utbildning;

  Sammanfattning : I denna forskningsöversikt har vi valt att studera vad forskning säger om värdegrundsarbetet med nyanlända elever. För att kunna nå ett resultat så har vi varit tvungna att dela in litteraturforskningen i mindre delar; Värdegrundsarbetet i den svenska skolan, skillnader i skolsystem och nyanlända elevers erfarenheter samt tidigare kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Westergren; Lina Robertsson Nyman; [2018]
  Nyckelord :Skiftarbete; arbetstider; socialt liv; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv. Ytterligare frågeställningar som studien undersökte var; vilka upplevda för- och nackdelar finns ur ett socialt perspektiv, vad tycks förmildra eller förstärka inverkan på det sociala livet, hur beskriver skiftarbetare att de hanterar sina arbetstider i relation till sociala livet? Upplevs det finnas fysiska aspekter som indirekt påverkar det sociala livet? Studien utgick från kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som hölls med sex respondenter. LÄS MER

 5. 5. Investerarens reaktion vid företagsskandaler : Ekonomisk brottslighet och andra oetiska handlingars påverkan på aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Jolind; Lina Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :Företagsskandal; Ekonomiskt brott; Oetisk handling; Aktiekurs; Investerarreaktion; Marknadsmodellen; The Pyramid of Corporate Social Responsibility; Investor decision framework;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sprids nyheter snabbt, vilket gör att företagsskandaler får mycket uppmärksamhet. I den här studien undersöks två olika typer av företagsskandaler, då företag begått ett ekonomiskt brott och då företag begått en annan oetisk handling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lina.

Din email-adress: