Sökning: "lina"

Visar resultat 1 - 5 av 2265 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 1. BLOCKCHAIN: How the implementation of blockchain is affected by, and affects, business models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lina Asadi; Trang Hoang; [2018-07-31]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; business model; business model canvas; business model environment; digitalization; innovation; technology;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Det tar dubbelt så lång tid. Flerspråkiga förskollärarstudenters erfarenheter av akademiskt skrivande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lina Larsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :flerspråkiga studenter; akademiskt skrivande; academic literacy; förskollärarprogrammet; Enheten för akademiskt språk ASK ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning är att med utgångspunkt i frågan om breddat deltagande inom svensk högskola ta del av de upplevelser som flerspråkiga studenter har av sina studier. Främst handlar det om att ta del av studenternas erfarenheter av det akademiska skrivandet men viktiga frågor är också hur de upplever att de blir en del av den diskurs som deras programutbildning utgör, samt vilken stöttning de skulle önska för sina studier. LÄS MER

 3. 3. Predictability of return and volatility in Bitcoin markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Eimer; Lina Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Bitcoin; Price Manipulation; Abnormal Liquidity; Spoofing; Limit Order Book; High Frequency Trading;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Politisk jämställdhet – vägen till minskad korruption?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lina Book; Ines Masinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :corruption; political equality; income levels; fixed effect;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to analyze the effect of political gender equality on corruption levels worldwide. The following hypotheses are examined: (1) The effect of political gender equality on corruption levels depend on the country’s income level and is stronger in high income countries. LÄS MER

 5. 5. FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lina.

Din email-adress: