Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 2993 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. Rättfärdigande retorik - En kvalitativ textanalys om hur de dramatiska vallöftesbrotten om Barsebäck 2 1976 och lagen om tillfälliga ID-kontroller 2015 rättfärdigades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda El- Naggar; [2017-09-08]
  Nyckelord :vallöftesbrott; apologia; retorik; Barsebäck 2; lagen om tillfälliga ID-kontroller; Centerpartiet; Miljöpartiet; vallöften;

  Sammanfattning : Hur rättfärdigas dramatiska vallöftesbrott? Forskning visar att partier tenderar att uppfylla de löften som anges i valmanifest. Rådande forskningsfält kan emellertid inte ge några svar påhur politiker rättfärdigar dramatiska vallöftesbrott. LÄS MER

 2. 2. Adapting the new regulation of sustainability accounting: The logics behind managerial choices and the effect on practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Hansson; Amanda Hellgren; [2017-08-09]
  Nyckelord :Sustainability reporting; European Directive 2014 95 EU; adaptation process; institutional theory; institutional logics; isomorphism; isopraxism;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 4. 4. Den pediatriska operationssjuksköterskan: Påfrestande upplevelser och stödet i den pediatriska operationssjukvården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Alexandersson Restin; Charlotta Persson; [2017-08-02]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskor; Etik; Känslor; Konflikter; Barn; Kvalitativ innehållsanalys; Upplevelse; Coping; Strategi; Pediatriskt; Operational Nurses; Ethics; Emotions; Conflicts; Children; Qualitative Content Analysis; Experience; Coping; Strategy; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk och komplex vårdmiljö där allt fler och sjukare patienter idag vårdas. Operationssjuksköterskor inom pediatrisk operationssjukvård möter en variation av patienter vilket ställer höga krav på att kunna anpassa vården efter de individuella patienternas behov. LÄS MER

 5. 5. Income recovery in urban and rural areas in Columbia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linda Hamp; Clara Segerstedt; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether the household income recovery after a negative income shock, caused by a health or death shock, differs between urban and rural areas in Colombia. The hypothesis is that urban areas are financially worse off compared to rural areas after a shock due to differences in availability of formal and informal insurances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linda.

Din email-adress: