Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 3204 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. Vad kommer att hända? : Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Johansson; Linda Elofsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mamma, pappa, barn på arbetet - En analys av familjeundantaget i 1§ 2 st. 2p. LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Tholén; [2017]
  Nyckelord :familjemedlem; familj; arbetsgivare; LAS; anställningsskyddslagen; företagsledande ställning; arbetsrättsligt skydd; arbetsrätt; arbetsdomstolen; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den lag som torde vara av störst betydelse när det kommer till anställningar. Den reglerar bl.a hur en anställning ingås, vilka anställningsformer som finns och regler kring hur en anställning upphör. Från lagens tillämpningsområde undantas bl. LÄS MER

 3. 3. "Ingen vill väl bara höra negativa saker” : En kvalitativ studie om utformningen av utvecklingssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Jonasson; Linda Ahlin; [2017]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; samverkan; förskola;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal i förskolan ska genomföras kontinuerligt och är den samverkansform mellan hem och förskola som finns explicit beskriven i Läroplan för förskolan. I läroplanen står dock endast att utvecklingssamtal ska genomföras, inte hur det ska utformas. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal kan utformas. LÄS MER

 4. 4. Hypotetiska utvecklingsbanor i matematik : En litteraturstudie om hur forskning om hypotetiska utvecklingsbanor kan vara ett redskap i lärares planering och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linda Lundin; [2017]
  Nyckelord :Hypotetisk utvecklingsbana; matematik; lärares planering; konceptuell utveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur matematiklärare kan använda forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor som ett redskap i sin planering och undervisning. Hypotetiska utvecklingsbanor är ett begrepp som beskriver en möjlig utveckling av elevers konceptuella förståelse i matematik genom ett antal aktiviteter eller uppgifter. LÄS MER

 5. 5. Mutipel Skleros - en oförutsägbar följeslagare genom livet : En systematisk litteraturstudie som beskriver personers upplevelser av att leva med Multipel Skleros.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelika Hjalmarsson; Linda Berggren; [2017]
  Nyckelord :Multipel skleros; personers upplevelser; patientperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linda.

Din email-adress: