Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 3301 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. “Jag skäms för min existens typ” En kvalitativ studie om socialt stöd via internet för personer med social ångest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Nilsson Möllers; [2017-03-06]
  Nyckelord :Social ångest; socialt stöd; CMC; Storytelling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka ämnen som diskuterades rörande social ångest på internetforumet Familjeliv. Vi granskade trådar och gjorde urvalet genom en dold observation, utifrån en hermeneutisk ansats, vi analyserade empirin med en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Ormens bedrägeri blev flickans skuld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Goulperin Harsan; Linda Karlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sexualitet; LVU-domar; Sociala konstruktioner; Genus; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur flickors respektive pojkars sexualitet framställs i LVU-domar och hur dessa beskrivningar kan förstås genom ett historiskt perspektiv. Vi har även undersökt konstruktionen av flickors sexualitet i LVU-domarna med stöd av socialkonstruktionism, makt- och genusteorier. LÄS MER

 3. 3. Självbestämmandets komplexitet för patienter med obotlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Apelborn; Linda Sandin; [2017-01-24]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; kurator; makt; livsmodellen;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir mer och mer individualistiskt och självbestämmande är någotsom förespråkas. Även i palliativ vård är självbestämmandet ett ledord. LÄS MER

 4. 4. #Social medier : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på sociala medier i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Nilsson; Julia Södergren; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; socialkonstuktionism; innehållsanalys; vårdnadshavare; förskola;

  Sammanfattning : #Social media - A qualitative study of guardian views on social media in preschoolSyftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på dialogen mellan hemmet och förskolan. LÄS MER

 5. 5. Vårdinformatik utifrån ett patientperspektiv : Teknologin som ett komplement inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Nilsson; Linda Rosengren; [2017]
  Nyckelord :ehealth; experience; nursing informatics; patient; e-hälsa; patient; upplevelse; vårdinformatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdinformatik bearbetar och för fram informatik med hjälp av teknologi.Vårdinformatiken ska vara ett stöd för att nå åtgärder inom omvårdnad. Med växandepatientgrupper ökar behovet av vårdinformatik inom omvårdnad. Syfte: Belysapatienters upplevelse av vårdinformatik inom omvårdnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linda.

Din email-adress: