Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 3248 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. Ormens bedrägeri blev flickans skuld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Goulperin Harsan; Linda Karlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sexualitet; LVU-domar; Sociala konstruktioner; Genus; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur flickors respektive pojkars sexualitet framställs i LVU-domar och hur dessa beskrivningar kan förstås genom ett historiskt perspektiv. Vi har även undersökt konstruktionen av flickors sexualitet i LVU-domarna med stöd av socialkonstruktionism, makt- och genusteorier. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmandets komplexitet för patienter med obotlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Apelborn; Linda Sandin; [2017-01-24]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; kurator; makt; livsmodellen;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir mer och mer individualistiskt och självbestämmande är någotsom förespråkas. Även i palliativ vård är självbestämmandet ett ledord. LÄS MER

 3. 3. #Social medier : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på sociala medier i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Nilsson; Julia Södergren; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; socialkonstuktionism; innehållsanalys; vårdnadshavare; förskola;

  Sammanfattning : #Social media - A qualitative study of guardian views on social media in preschoolSyftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på dialogen mellan hemmet och förskolan. LÄS MER

 4. 4. När hjälp och stöd blir till bojor och hinder : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Björndahl; Cecilia Saxe; [2017]
  Nyckelord :abused women; protection of personal data; social services; reintegration; gender power order; patriarchy; SOC sense of coherence ; våldsutsatta kvinnor; skyddade personuppgifter; socialtjänsten; återintegration; könsmaktsordning; patriarkat; KASAM;

  Sammanfattning : In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. Thissuperiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibilityof abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by thesocial services act. LÄS MER

 5. 5. Vad kommer att hända? : Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Johansson; Linda Elofsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linda.

Din email-adress: