Sökning: "linda"

Visar resultat 1 - 5 av 3400 uppsatser innehållade ordet linda.

 1. 1. Income recovery in urban and rural areas in Columbia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linda Hamp; Clara Segerstedt; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether the household income recovery after a negative income shock, caused by a health or death shock, differs between urban and rural areas in Colombia. The hypothesis is that urban areas are financially worse off compared to rural areas after a shock due to differences in availability of formal and informal insurances. LÄS MER

 2. 2. Den bilfria staden - Strategier för hållbar mobilitet i Oslo och Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Lindén; Linda Svensson; [2017-06-16]
  Nyckelord :hållbar; mobilitet; städer; bilfri zon; Oslo; Göteborg; parkering; förtätning; mobility management;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hållbar mobilitet i städer, i synnerhet bilfria zoner. Vår referenspunkt under arbetet har varit Oslo, då Oslo redan har färdiga planer på att införa bilfria zoner i sin innerstad. LÄS MER

 3. 3. “Jag skäms för min existens typ” En kvalitativ studie om socialt stöd via internet för personer med social ångest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Nilsson Möllers; [2017-03-06]
  Nyckelord :Social ångest; socialt stöd; CMC; Storytelling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka ämnen som diskuterades rörande social ångest på internetforumet Familjeliv. Vi granskade trådar och gjorde urvalet genom en dold observation, utifrån en hermeneutisk ansats, vi analyserade empirin med en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Ormens bedrägeri blev flickans skuld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Goulperin Harsan; Linda Karlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sexualitet; LVU-domar; Sociala konstruktioner; Genus; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur flickors respektive pojkars sexualitet framställs i LVU-domar och hur dessa beskrivningar kan förstås genom ett historiskt perspektiv. Vi har även undersökt konstruktionen av flickors sexualitet i LVU-domarna med stöd av socialkonstruktionism, makt- och genusteorier. LÄS MER

 5. 5. Självbestämmandets komplexitet för patienter med obotlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Apelborn; Linda Sandin; [2017-01-24]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; kurator; makt; livsmodellen;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir mer och mer individualistiskt och självbestämmande är någotsom förespråkas. Även i palliativ vård är självbestämmandet ett ledord. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linda.

Din email-adress: