Sökning: "linjen"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet linjen.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 2. 2. Staten, kommunen och havet : Styrning och kunskapssyner i havsplaneringen.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anders Johannesson; [2018]
  Nyckelord :havsplanering; styrning; kunskapssyn; stat; kommun; fysisk planering; government; governance; rationell; kommunikativ; pragmatisk; kommunal självstyrelse; planmonopolet;

  Sammanfattning : Havsplanering som sammanhållen statlig fysisk planering finns i svensk lagstiftning sedan 2014. Införandet har skapat ett förhållande där ett område i territorialhavet planeras av både stat och kommun. Ingen av planerna står över den andra i formell mening. LÄS MER

 3. 3. Deviation occurrence analysis in a human intensive production environment by using MES data

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Alfonso Paz Alvarez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite decades of automation initiatives, manual assembly still represents one of the most cost-effective approaches in scenarios with high product variety and complex geometry. It represents 50% of total production time and 20% of total production cost. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av korttidsfamiljebehandling vid BUP Första linjen i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Edvardsson; Georges Guedj; [2018]
  Nyckelord :Korttidsfamiljebehandling; systemisk familjeterapi; barn; externaliserande symtom; internaliserande symtom; familjerelation Brief family therapy; systemic family therapy; children; externalized symptom; internalized symptom; family relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera effekten av korttidsfamiljebehandling med fokus på förändringar i familjens känslomässiga klimat och förändringar av symtom hos det barn som är identifierad patient. Arbetet utgick från frågorna: Hur förändras upplevelsen hos de olika familjemedlemmarna avseende familjens känslomässiga klimat? Upplever barnet en symtomminskning? Upplever föräldrarna en symtomminskning hos barnet? Tolv familjer som var i kontakt med BUP Första linjen i Lund deltog i en strukturerad korttidsfamiljebehandling (KFB) om tre samtal. LÄS MER

 5. 5. Elnätsautomation i distibutionsnätet : Feldetektering och fjärrstyrning som metoder att förbättre leveranssäkerheten i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Bylund; [2018]
  Nyckelord :Elnätsautomation; feldetektering; smarta nät; smarta elnät; smart grid; elkraft;

  Sammanfattning : Att öka leveranskvaliteten i sina elnät är något som varje nätbolag strävar mot. En metod att göra detta kan vara att utrusta nätstationer i mellanspänningsnätet med feldetektering och fjärrstyrning för snabbare felsökning och sektionering vid fel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linjen.

Din email-adress: