Sökning: "linjen"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet linjen.

 1. 1. Where to Stack the Chocolate? : Mapping and Optimisation of the Storage Locations with Associated Transportation Cost at Marabou

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Saga Almqvist; Lana Nore; [2017]
  Nyckelord :Hungarian Algorithm; Storage Location; Marabou; Mondelez International; Transportation Cost; Ungersk algoritm; Lagerplatser; Marabou; Mondelez International; Transportkostnader;

  Sammanfattning : Today, inventory management at Marabou is organised in such way that articles are stored based on which production line they belong to and are sent to storage locations close to their production line. However, some storage locations are not optimised, insofar articles are stored out of pure habit and follow what is considered most convenient. LÄS MER

 2. 2. Ökadproduktivitet i en manuell produktion : - en fallstudie på AMB Industri AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Ökad produktivitet; Manuell produktion; Manuell montering; WWAL; Walking Workers Assembly Line; Produktionsplanering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har studerat hur produktionsplaneringen av en manuell produktion/montering kan bli produktivare. Genom empiriskt material från fallföretaget och insamlade av relevant teori presenteras idéer om hur detta kan göras. LÄS MER

 3. 3. ATT SUDDA UT LINJEN MELLAN FÖRETAGANDE OCH DEN EGNA PERSONEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Billing; [2017]
  Nyckelord :Interaktionsritualer; Ritualer; ”heliga objekt”; affärsnätverk; nätverkande; emotionell energi; pay-off; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur en grupp i ett affärsnätverk fungerar och arbetar mot sina mål. Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur den studerade företagargruppen fungerar. LÄS MER

 4. 4. Forbidden oxygen in the Milky Way disk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Asma Sahli; [2017]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Oxygen is produced inside massive stars and dispersed into the interstellar medium mainly through type II supernovae explosions. This element, which is the third most abundant one in the Universe, plays an important role in tracing the Galactic chemical history and evolution. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering och förbättring av produktionslinje

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Axelsson; Henrik Ölmén; [2017]
  Nyckelord :Effektivisering; Produktionsutveckling; Ergonomi;

  Sammanfattning : Examensarbete är utfört på Kvibille Mejeri och innefattar att utforma en paketeringslinje för ädelost. Dagens linje har en maximal produktionskapacitet på två ton per dag, räknat på att det är tre aktörer på linjen. Produktionen innefattar tre olika produkter som ska paketeras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linjen.

Din email-adress: