Sökning: "linjen"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet linjen.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 2. 2. Staten, kommunen och havet : Styrning och kunskapssyner i havsplaneringen.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anders Johannesson; [2018]
  Nyckelord :havsplanering; styrning; kunskapssyn; stat; kommun; fysisk planering; government; governance; rationell; kommunikativ; pragmatisk; kommunal självstyrelse; planmonopolet;

  Sammanfattning : Havsplanering som sammanhållen statlig fysisk planering finns i svensk lagstiftning sedan 2014. Införandet har skapat ett förhållande där ett område i territorialhavet planeras av både stat och kommun. Ingen av planerna står över den andra i formell mening. LÄS MER

 3. 3. Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anders Ellingsson; [2018]
  Nyckelord :flygbildstolkning; linjetransekt; skogsinventering; linjekorsning; Horwitz-Thompson skattning;

  Sammanfattning : Att snabbt kunna skatta hur mycket virkesvolymer i form av lågor det finns i skogen efter en storm är viktigt för att få en bild av skadeläget. Dessutom är det av intresse gällande biologisk mångfald, förluster i virkesintäkter samt för bedömning av risk för framtida angrepp av skadeinsekter. LÄS MER

 4. 4. Deviation occurrence analysis in a human intensive production environment by using MES data

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Alfonso Paz Alvarez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite decades of automation initiatives, manual assembly still represents one of the most cost-effective approaches in scenarios with high product variety and complex geometry. It represents 50% of total production time and 20% of total production cost. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av korttidsfamiljebehandling vid BUP Första linjen i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Edvardsson; Georges Guedj; [2018]
  Nyckelord :Korttidsfamiljebehandling; systemisk familjeterapi; barn; externaliserande symtom; internaliserande symtom; familjerelation Brief family therapy; systemic family therapy; children; externalized symptom; internalized symptom; family relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera effekten av korttidsfamiljebehandling med fokus på förändringar i familjens känslomässiga klimat och förändringar av symtom hos det barn som är identifierad patient. Arbetet utgick från frågorna: Hur förändras upplevelsen hos de olika familjemedlemmarna avseende familjens känslomässiga klimat? Upplever barnet en symtomminskning? Upplever föräldrarna en symtomminskning hos barnet? Tolv familjer som var i kontakt med BUP Första linjen i Lund deltog i en strukturerad korttidsfamiljebehandling (KFB) om tre samtal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linjen.

Din email-adress: