Sökning: "linköpings universitet kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden linköpings universitet kandidatuppsats.

 1. 1. Användarmedverkan vid kravinsamling : En kvalitativ studie kring positiva och negativa aspekter med användarmedverkan vid kravinsamling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Rosenqvist Rosenqvist; Dino Curovac; [2017]
  Nyckelord :Användarmedverkan Användare Krav Kravinsamling Kravspecifikation;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar synen på användarmedverkan vid kravinsamling hos projektledare i svenska IT-företag. IT-system kan bidra med mycket positivt i en verksamhet - om det görs på rätt sätt efter användarens krav. För att få in användarnas krav behövs användarnas medverkan: användarmedverkan. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av hur en Head-Up Display kan förbättra spelupplevelsen för ett fantasyspel inom MOBA-genren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alexander Kämpe; [2017]
  Nyckelord :HUD; Head-Up Display; GUI; Graphical User Interface; Game studies; UI UX; fantasy; multiplayer online battle arena; MOBA;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftade till att undersöka hur en Head-Up Display kan utformas för att förbättra spelupplevelsen för ett fantasyspel inom MOBA-genren. ... LÄS MER

 3. 3. Teamarbete på förlossningsavdelningar : En studie ur ett teamkognitivt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Clara Budgifvars; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet fungerar för personalen på förlossningsavdelningar. Beställaren för detta projekt är det Internationella Medicinska Programmet (IMP), Region Östergötland. LÄS MER

 4. 4. Feral Information Systems i Vårdverksamheter : En fallstudie om risker som kan uppstå när de inte uppfyller vårdverksamheters krav på IT-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Anders Breid; Lemlem Mehari; [2017]
  Nyckelord :FIS; Feral Information Systems; Healthcare; Health Care Organisations; Workarounds; Shadow Systems; FIS; Feral Information Systems; Vilda Informationssystem; Vård och Omsorg; Vårdverksamhet; Workarounds; Shadow Systems;

  Sammanfattning : Although healthcare information systems improve healthcare and efficiency they are often complex and provide a limited service. For these and other similar reasons, users often take it upon themselves to create their own solutions. These user created solutions are called feral information systems. LÄS MER

 5. 5. Ska vi prata om elefanten i rummet? -Välgörenhetsorganisationers marknadsföring och dess påverkan på människor utifrån tre teman

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tove Ingvarsson; Matilda Sandå; [2017]
  Nyckelord :Välgörenhetsorganisationer; Djur; Tjuvjakt; Månadsgivare; Bidrag; Marknadsföring; Affischer; Design; Designelement;

  Sammanfattning : Djurhandel, tjuvjakt och smuggling av vilda djur är idag ett allvarligt problem. Djur berövas sin frihet eller sitt liv, samtidigt som människor köper hem souvenirer från semestern utan att veta vad som egentligen pågår. Välgörenhetsorganisationer arbetar aktivt för att belysa problemen och hjälpa djuren. Deras arbete kräver bl. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet linköpings universitet kandidatuppsats.

Din email-adress: