Sökning: "liquid modernity"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden liquid modernity.

 1. 1. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Mirror, mirror on the wall… -en kulturanalytisk studie av hur folksagor återberättas i vår tid utifrån exemplet Snövit och de sju dvärgarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristin Johansson; [2015-01-02]
  Nyckelord :fairy tale; Snow White; retelling; narratology; liquid;

  Sammanfattning : This essay examines two modern retellings of the classic fairy tale of Snow White and the seven dwarfs in the version of the brothers Grimm. By analyzing the differences in the modern version to the more original one my aim is to be able to see how these objects of popular culture are affected by the type of society they are created within. LÄS MER

 3. 3. "Mer bio än bibliotek" : Klassifikation och medieuppställning i det senmoderna samhället

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Max Elnerud; [2014]
  Nyckelord :Modernism Aestethics ; Postmodernism; Classification; Library users; modernitet; postmodernism; klassifikation; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : This case study examines the new media presentation system in Alby public library. The aim is to explore if the contemporary Zeitgeist, wich according to the sociologist Zygmunt Bauman, could be described as liquid modernity, has affected how the system was formed. LÄS MER

 4. 4. Anorexia Nervosa - en fast identitet i en flytande modernitet? : En kvalitativ undersökning av individer som utvecklat anorexia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Thorslund; [2013]
  Nyckelord :eating disorders; escape mechanisms; identity; anorexia; security; control; ätstörningar; flyktmekanismer; identitet; anorexia; trygghet; kontroll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how individuals experience their eating disorder, the focus being if anorexia may be perceived as a secure safe zone in the new modern world. The aim is to examine if individuals affected with anorexia nervosa understand the disorder as a solution to the modern worlds changes and the new individual freedom that it entails. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet liquid modernity.

Din email-adress: