Sökning: "litteraturkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet litteraturkritik.

 1. 1. Fantasygenrens mottagande : En studie av fantasygenren i den svenska litteraturkritiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; fantastik; litteraturkritik; reception; litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om bedömandets konst : En textanalys av litteraturkritik ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Granberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturkritik; systemisk-funktionell grammatik; transitivitetsanalys; genussystemet;

  Sammanfattning : Litteraturkritiken har under sin historia länge varit ojämställd, och fast i det genussystem, där, enligt Yvonne Hirdman, män höjs upp över kvinnor i en hierarki. Under 1900-talet har utvecklingen inom kritiken dock gått i en mer jämställd riktning. LÄS MER

 3. 3. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 4. 4. En rik man hade också blivit lärjunge till Jesus : Huruvida beskrivningen av rikedom i Matt 27:57 stämmer överens med hur övriga Matteusevangeliet beskriver rikedom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Literary Criticism; Joseph of Arimathea; Matthew 27:57; rich; Gospel of Matthew; wealth; strukturalistisk kritik; Litteraturkritik; Josef från Arimataia; Matt 27:57; Matteusevangeliet; rik; rikedom; Structuralist Criticism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand if the picture of wealth in Matthew 27:57, where Joseph of Arimathea is described as rich, is coherent with the picture of wealth that appears in the rest of the Gospel of Matthew. This is investigated through an analysis of passages in the Gospel of Matthew, which implicitly or explicitly are associated with wealth. LÄS MER

 5. 5. Identitetens pris : Kritik, priser och kapitalcirkulation på det litterära fältet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Literary awards; literary prizes; Man Booker Prize; Orange prize; Costa Awards; literary values; literary criticism; reception studies; book market; Ian McEwan; Hilary Mantel; Cólm Tóibín; Zadie Smith; sociology of literature; canon; identity; Litterära priser; Man Bookerpriset; Orange-priset; Costa-priset; litterära värden; litteraturkritik; receptionsstudier; bokmarknad; Ian McEwan; Hilary Mantel; Cólm Tóibín; Zadie Smith; litteratursociologi; kanon; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to study the construction of literary values. I have been looking at how literature awarded with sponsored literary prizes has been reviewed in four major English and American newspapers. I have been studying the reception of literature by Ian McEwan, Hilary Mantel, Colm Tóibín and Zadie Smith between 2000 and 2012. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteraturkritik.

Din email-adress: