Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 11 - 15 av 198 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 11. Att bära historien i sin kropp : Post Traumatic Slave Syndrome i Toni Morrisons roman The Bluest Eye

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Hazar Sultan; [2017]
  Nyckelord :Toni Morrison; The Bluest Eye; DeGruy; Fanon; trauma; slavery; Toni Morrison; The Bluest Eye; DeGruy; Fanon; trauma; slaveri;

  Sammanfattning : To Carry History in One’s Body – Post Traumatic Slave Syndrome in Toni Morrison’s Novel The Bluest Eye. The world in which we live in is dominated by ideology. This essay will explore the ideology of racism and investigates how it operated during and after the slave trade in the USA. LÄS MER

 2. 12. En analys av essäistiskt modus i Kristian Petris essäfilm Hotellet: Ett bidrag till studiet om ett essäistiskt modus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Ida Källman; [2017]
  Nyckelord :Essä; modus; essäistiskt modus; essäfilm; Kristian Petri; Hotellet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The central issue discussed in this thesis is the “essayistic mode”, which is usually described as a set of themes and characterization of the traditional written essay. In our more digitalized world today, it has been argued that some of these essayistic traits could be identified in other types of media, for example in essay films. LÄS MER

 3. 13. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

  Författare :Julia Oxborn; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER

 4. 14. "Verkligheten, som obarmhärtigt bröt ned hans konstruktioner” : En studie av Henry Parlands roman Sönder.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Carlo Olsson Nyhammar; [2017]
  Nyckelord :Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientation; Intra-action; Phenomenology; Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientering; Fenomenologi; Intra-aktion;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to examine how objects matter with regards to orientation in the work To Pieces written by the Finnish author Henry Parland. The question posed by Sara Ahmed in Queer Phenomenology becomes the starting point of this work. LÄS MER

 5. 15. "The air smelt queer" : En queerteoretisk närläsning av Sarah Waters Fingersmith

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sarah Ingren-Ahlman; [2017]
  Nyckelord :Fingersmith; Sarah Waters; Multisexualitet; Queerteori; Neo-viktorianism; Heteronormativitet; Litterär pornografi; Flerkönat begär;

  Sammanfattning : Fingersmith is a historical novel with a clear, non-heteronormative agenda. It was published in 2002 by Sarah Waters, and it challenges the way the Victorian era viewed and oppressed non-heteronormative sexuality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteraturvetenskap A.

Din email-adress: