Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 11 - 15 av 183 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 11. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 2. 12. Verklighet, ej dröm, men vakna drömmar : En komparativ analys mellan August Strindbergs Ett drömspel och Sigmund Freuds Drömtydning utifrån ett idéhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madeleine Schantz; [2016]
  Nyckelord :Strindberg; Freud; A dream play; Interpretation of dreams; Dream symbols;

  Sammanfattning : Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious nature. LÄS MER

 3. 13. Berättelsens framhävda existens : En läsning av Patrick Rothfuss två romaner The Name of the Wind och Slow Regard of Silent Things

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carl Johansson; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Patrick Rothfuss; narratologi; Ulf Olsson; Gérard Genette;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 5. 15. När känslorna får ta rodret : En läsning av John Fowles Den franske löjtnantens kvinna som postmodernt melodrama

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Ella Olsson Idman; [2016]
  Nyckelord :Postmodernism; John Fowles; Melodrama; Meta-fiktion;

  Sammanfattning : This essay is first and foremost an exploration of the melodramatic themes in John Fowles The French Lieutenant’s woman. By defining melodramatic plot events and analyzing the novels postmodern narrative as a melodramatic element in its own right, this study’s purpose is to explain what makes the reader react in a specific way – Or more specifically: feel alienated by the books narrator. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteraturvetenskap A.

Din email-adress: