Sökning: "liv och dikt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden liv och dikt.

 1. 1. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 2. 2. Glikl och Esther i liv och dikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Jiddisch

  Författare :Inga-Lill Ceplitis; [2013]
  Nyckelord :Jewish women in literature; Yiddisch literature; Ashkenazim; Autobiographical fiction; Poland; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Abstract The aim of my paper is to highlight on two works of woman –writers in yiddish literature, The memoirs of Glikl Hamel (1645-1741) and the lightly disguised auto-biographical novel, Deborah, by Esther Singer-Kreitman (1891-1954).The paper also describes the growth of the writers in strictly religious, Jewish families, Glikl´s in Germany, Esther´s in Poland. LÄS MER

 3. 3. Liv och dikt : En studie av narrationen i Aidan Chambers. Breaktime.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Ulla Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :Berättarteknik; Aidan Chambers; Breaktime; humaniora; narration.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag smakar Min Själs Höghet och hjärtats känslor dem skrifver jag : Om Ulrica Carolina Widströms liv och dikt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Tilda Maria Forselius; [1998]
  Nyckelord :Ulrica Carolina Widström; 1700-tal; kvinnliga författare; erotisk diktning; pastoral; våldtäkt;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas Ulrica Carolina Widströms (1764-1841) författarskap, insatt i ett idéhistoriskt och litteraturhistoriskt sammanhang. Widström skrev framför allt rokokoinspirerade pastorala dikter som lovprisar kärleken och ungdomen. I analysen läggs särskid tonvikt på dikten "Korgen" som ingår i samlingen Erotiska sånger (1799). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet liv och dikt.

Din email-adress: