Sökning: "lived experience"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden lived experience.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 2. 2. Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Mann; Saara Ronkainen; [2018]
  Nyckelord :Existentiell; palliativ vård; sjuksköterskor; livets slut; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den existentiella omvårdnaden är ett komplext och multidimensionellt område. Detta blir tydligare i en palliativ kontext där patienten är bortom all fysisk kurativ behandling. Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. A Field Study in Shipping: Near Miss, A Mantra With Dubious Effect on Safety

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mikkel Andersen; [2018]
  Nyckelord :Shipping; ISM code; Near-miss; progressive safety; awareness; loss prevention; accident pyramid; KPI; learning; power relations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Safety is intertwined with learning, without learning safety would be a static construct. To advance, safety concepts and theories all rely on the art of processing knowledge and though learning attaining a contributing effect. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså de är snälla, men inte för snälla” Om ADHD i skolan – två elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Plantin Ewe; [2018]
  Nyckelord :ADHD; phenomenology; relational competence; school; students’ experience;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide knowledge about how students with an ADHD diagnosis can experience their everyday life in school. The study is based on the assumption that teachers’ ability of developing professional pedagogical relationships are critical for how students experience themselves and their social- and pedagogical ability. LÄS MER

 5. 5. Våld vi inte ser : Vad kan vi på fritidshemmet göra för att bemöta det våld som barn utsätts för i det tysta?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sonja Shabo; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relation. våld vi inte ser. våld. kultur och anmälningsskyldighet. demokrati.;

  Sammanfattning : This scientific essay describes a story of my professional experience. I am a future leisure-time teacher who sketches an event that shows how a mother of a student turns up with a visible bruise around her eye upon handing over her child. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lived experience.

Din email-adress: