Sökning: "livspusslet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet livspusslet.

 1. 1. Kvinnors chefskarriärer : Tänkbara hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för arbetsliv

  Författare :Linnéa Olsson; Marika Tossavainen; [2018]
  Nyckelord :Chefskap; identitet; jämställdhet; kvinnor; ledarskap; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva, tolka och förstå olika aspekter och sammanhang som kan påverka kvinnors chefskarriärer. Avsikten var att ta reda på vilka eventuella orsaker som kan ligga bakom varför kvinnor är underrepresenterade i organisationers högsta positioner. LÄS MER

 2. 2. Att få livspusslet att gå ihop. : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars hälsa i relation till arbets- och familjelivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Lindgren; [2018]
  Nyckelord :health; imbalance; kindergarten parents; qualitative method; stress; work life; arbetsliv; hälsa; kvalitativ metod; obalans; småbarnsföräldrar; stress;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär ökar och familjelivet har en betydande roll för att bidra till individens hälsa. Det är av vikt att öka medvetenheten om en god balans mellan arbetsliv och familjeliv för att åstadkomma en god hälsa. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmarknadens parters syn på arbetstidsförkortning : En kvalitativ studie om hur sex representanter för svenska arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsförkortning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Hedin; [2017]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; arbetsmarknadens parter; social hållbarhet; förslitningsskador; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts för att se hur sex representanter för arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsförkortning och vilka värderingar som ligger till grund för deras synsätt men även synen på arbetstidsförkortning i relation till förslitningsskador, arbetslöshet, medlemmarnas preferenser samt den ekologiska hållbarheten. Tidigare forskning som har gjorts kring arbetstidsförkortning visar på att majoriteten av arbetstagarna vill ha arbetstidsförkortning hellre än högre lön. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aktivitetsbalans hos yrkesarbetande föräldrar med barn i åldern 6-10år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ingrid Bergfeldt; Linn Svedin; [2017]
  Nyckelord :aktivitetsbalans; föräldrar; barn; yrkesarbetande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur yrkesarbetande föräldrar med barn i åldrarna 6-10 år upplever sin aktivitetsbalans. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 14 yrkesarbetande föräldrar. Intervjuerna genomfördes med en deltagare åt gången. LÄS MER

 5. 5. Konsten att få ihop livspusslet : En kvalitativ studie om arbetstagares möjlighet till work-life balance

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Klara Karlsson; Isabella Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Work-life balance; gränsdragning; balans; obalans; arbetsliv; privatliv;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur arbetstagare hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur deras gränsdragning sker. Med arbetstagare genomfördes semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att den gränsdragning som fungerade bäst är att ha tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet livspusslet.

Din email-adress: