Sökning: "livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 703 uppsatser innehållade ordet livsvärld.

 1. 1. Upplevelsen av återhämtning efter en kranskärlsoperation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ylva Christensson; Emelie Wickström; [2018]
  Nyckelord :kranskärlsoperation; kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är globalt sett, den dominerande orsaken till mortalitet. Tack vare de allt mer utvecklade behandlingsmetoderna, är det idag fler som överlever. En av dessa behandlingsmetoder är kranskärlsoperation, vilken är nödvändig vid förekomst av komplicerad kranskärlssjukdom. LÄS MER

 2. 2. ”HUR KAN DU INTE SE ATT JAG ÄR TJOCK?” : En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser  av behandlingen vid anorexia nervosa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Enna Rizvanovic; Lovisa Ljung; [2018]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; kvinnor; upplevelser; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia är en sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och påverkar både psykiska och fysiska funktioner i kroppen. Det centrala i sjukdomen är en rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd självbild. Vården vid anorexia innefattar oftast terapi, nutritionsbehandling och i yttersta fall intravenös vätskebehandling. LÄS MER

 3. 3. När barnet blir svårt sjukt - en förälders värsta mardröm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Olivia Perdegård Palm; Anna Törjas; [2018]
  Nyckelord :Svårt sjukt barn; familj; upplevelse; familjeliv; bemötande; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Sverige i jämförelse med övriga länder i världen, inklusive andra välfärdsländer har goda hälsoförhållanden för barn så drabbas många barn av svåra sjukdomar. När ett barn drabbas av en svår sjukdom så påverkas hela dennes familj. LÄS MER

 4. 4. ”Vi som kyrka får ta slängar av andras fördomar som inte stämmer om oss.” : En kvalitativ intervjustudie rörande likheter och skillnader mellan kyrkans själavård och offentlig ungdomshälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Amanda Olsson; [2017]
  Nyckelord :ungdom; psykisk ohälsa; själavård; psykiatri; kyrka;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande inriktning mellan kyrkans själavård och ungdomshälsa/barn-och ungdomspsykiatri. Detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer som spelats in och analyserats enligt intervjupersonernas livsvärld. LÄS MER

 5. 5. Det spelar ingen roll om jag misslyckas idag - nästa dag finns det en möjlighet för mig. En livsvärldsfenomenologisk studie av invandrade studerandes erfarenheter av skolgång i hemlandet och på folkhögskola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rut Lindmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om och en ökad förståelse för den livsvärld studerande med utländsk bakgrund bär med sig från skolgång i sina hemländer in i studier på folkhögskola – med särskilt fokus på erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Teori: Studien har den livsvärldsfenomenologiska teorin som grund. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet livsvärld.

Din email-adress: