Sökning: "ljusförhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ljusförhållanden.

 1. 1. Varde ljus! : Ljusförhållanden och belysningslösningar på konstmuseer.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Staffan Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ljusförhållanden på de konstmuseer och konsthallar som valts ut för den här studien, nämligen Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, Moderna museet i Stockholm och Malmö konsthall. Studien kommer koncentrera sig på vilka olika lösningar man använder sig av gällande belysning och ljusinsläpp och hur det påverkar upplevelsen av konstverken. LÄS MER

 2. 2. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Mellåker; [2016]
  Nyckelord :Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Sammanfattning : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. LÄS MER

 3. 3. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

 4. 4. Från toppen till botten och tillbaka : Om utformningen av ett användarvänligt multifunktionellt behandlingsrum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linnea Bodin; [2016]
  Nyckelord :informationdesign; spatial design; multifunctional; organize; color; lighting; acoustics; treatment room; rehabilitation; music therapy; informationsdesign; rumslig gestaltning; multifunktionell; organisering; färg; ljus; akustik; behandlingsrum; rehabilitering; musikterapi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur ett multifunktionellt behandlingsrum kan utformas. I behandlingsrummet ska det finnas möjligheter att utföra ett flertal olika aktiviteter, och det ska vara smidigt att skifta mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Restoration of degraded tropical rainforests through gap and line planting : effects on soil and light conditions and seedling performance

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lukas Holmström; [2016]
  Nyckelord :enrichment planting; seedling survival; seedling height; dipterocarp; light; stödplantering; plantprestanda; överlevnad; höjd; dipterocarp; ljuskvantitet;

  Sammanfattning : Enrichment plantings are a common way to restore structures and diversity lost through degradation of tropical rainforests. Large areas are degraded every year, and although disturbance over large areas seldom are homogenous, few, if any studies have compared effects of enrichment planting treatments in forests with varying degradation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ljusförhållanden.

Din email-adress: