Sökning: "ljusförhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet ljusförhållanden.

 1. 1. Hur snabbt påverkas och nollställs luminiscenssignaler under naturliga ljusförhållanden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Alma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :optiskt stimulerad luminiscens; OSL; datering; luminiscens; nollställning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Optiskt stimulerad luminiscens, OSL, är en dateringsmetod som går att tillämpa på geologiska material med en ålder på ca 1 år-200 000 år. Dateringsmetoden grundar sig i att mineralkorn påverkas av naturlig, radioaktiv bakgrundsstrålning och därför ackumulerar energi inom sig, en process som endast sker under mörka/ svala förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Förskolan Trappan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nadine Hillebrant; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platsen för förskolan ligger i anslutning till en vacker, träbeklädd sluttning. Att inkludera denna i projektet kändes naturligt då en direktkontakt med naturen borde vara en självklarhet för alla förskolor med den möjligheten. LÄS MER

 3. 3. Varde ljus! : Ljusförhållanden och belysningslösningar på konstmuseer.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Staffan Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ljusförhållanden på de konstmuseer och konsthallar som valts ut för den här studien, nämligen Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, Moderna museet i Stockholm och Malmö konsthall. Studien kommer koncentrera sig på vilka olika lösningar man använder sig av gällande belysning och ljusinsläpp och hur det påverkar upplevelsen av konstverken. LÄS MER

 4. 4. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Mellåker; [2016]
  Nyckelord :Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Sammanfattning : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. LÄS MER

 5. 5. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ljusförhållanden.

Din email-adress: