Sökning: "logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 1446 uppsatser innehållade ordet logistics.

 1. 1. Minimization of Output Variation in Mass Customized Production

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :My Ngoc Johansson; Salwa Al Hasbani; [2018]
  Nyckelord :Output variation; mass customized production; Standardised work; line balancing; internal logistics; kitting; sequencing and scheduling material deliveries;

  Sammanfattning : During the past decades, there have been an acceleration of customers’ needs of customized products. This have pressured many companies in offering customized products in order to reach customer satisfaction and keep growing and expanding their market share. LÄS MER

 2. 2. Data for Machine Learning : Data generation and simulation of a logistics operation for machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Erik Hedman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the logistics business, a priority is to deliver packages at the right time in the right place. Mistakescan happen in any task that a human makes a decision. In this project, a simulation is developed of alogistics operation, used to generate data for machine learning algorithms. This project is one part ofa bigger project. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fredrik Shahin; Haya Al-Samarrai; [2018]
  Nyckelord :Logistic; waste; value-creating work; APD-plan; storage areas; Logistik; slöseri; värdeskapande arbete; APD-plan; upplagsytor;

  Sammanfattning : Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den tidigare Slussen var i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. LÄS MER

 4. 4. A Qualitative Study of Operational Excellence at a Logistics Service Provider

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Natalia Kozakowska; Henrik Täljedal; [2018]
  Nyckelord :Daily Control; Visual Management; Workplace Organization; Continuous Improvement; Operational Excellence;

  Sammanfattning : The current state regarding the utilization of daily control and visual management, workplace organization, and continuous improvement was studied at a logistics service provider, LSP. Site visits were conducted at two geographically remote sites, LSP A and LSP B, chosen as the main research objects for the study. LÄS MER

 5. 5. Towards more circular economy and sustainable consumption : The practice of second hand clothing consumption in Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abdelrahman Mahmoud; [2018]
  Nyckelord :Circular economy; Reverse logistics RL ; RL network; collection of used clothes; Sorting; Product value-recovery; Reuse; Second hand clothes and second hand market in Sweden;

  Sammanfattning : The rapid increase in clothing consumption over the last decades has meant a significant burden on the environment. Some examples of this are the high consumption of natural resources and land, increasing amounts of carbon emissions, excessive use of toxic chemicals, polluting air, land and water and increasing amounts of waste. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logistics.

Din email-adress: