Sökning: "logistik master"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden logistik master.

 1. 1. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 2. 2. Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna : Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeanette Elbe; Ludvig Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Logic of cost; Strategic logic; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; The role of the accounting function; Outsourcing; Ekonomisk administration; Kostnadslogiken; Strategiska logiken; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; Ekonomifunktionens roll;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018. Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen? Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll   Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. LÄS MER

 3. 3. Master Data Management-studie om nästa entiteto och leverantör för Scania

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :David Oldelius; Douglas Pham; [2018]
  Nyckelord :Data governance; master data; Master Data Management; domain; multidomain; data quality; MDM; information management; Data governance; masterdata; Master Data Management; domän; multidomän; datakvalité; MDM; informationshantering;

  Sammanfattning : Stora företag har olika avdelningar där informationen från dessa måste hanteras. Master Data Management(MDM) är ett informationshanteringssystem för att hantera information från olika källor. En MDM-implementation sker med en entitet i taget. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av fast kontorsinredning vid lokalanpassning av kontor : En studie med fokus på infästningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Svensson Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :Lokalanpassning; Cirkulär ekonomi; Produktutveckling; Design for Disassembly;

  Sammanfattning : One third of all waste in Sweden is produced by the construction sector, excluding the waste from the mining industry. Accordingly, there is an enormous potential for the building sectorto save resources more efficiently. LÄS MER

 5. 5. Lagerlayout och artikelplacering för högt utnyttjande av lagringskapacitet för aluminiumprofiler : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Bjers; Anja Blom; [2018]
  Nyckelord :Lager; lagerlayout; förvaringsmetoder; artikelklassificering; artikelplacering; zonindelning; aluminiumprofiler;

  Sammanfattning : Master thesis (30 ECTS), Business Administration and Economics program, School of Business and Economics Linnaeus University, Logistics, 4FE19E, Spring 2018 Authors: Pontus Bjers and Anja Blom Examiner: Helena Forslund Supervisor: Hana Hultén Title: Warehouse layout and storage location assignment for high utilization of storage capacity for aluminum profiles – A case study at Alutrade AB in Växjö Background: The warehouse function is one of the most crucial for companies engaged in manufacturing and service. With increasing competition for customers, incentives are created to stock products in optimal locations and in well-planned warehouses with the correct layout. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logistik master.

Din email-adress: