Sökning: "logistik master"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden logistik master.

 1. 1. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

 2. 2. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Modelling and Control of a Forklift’s Hydraulic Lowering Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Daniel Fahlén; Ludvig Fri; [2017]
  Nyckelord :Control; modelling; PID; hydraulics; proportional valve; compensator valve; forklift; embedded system;

  Sammanfattning : Material handling and logistics are fundamental parts of today’s global societyand forklifts are a crucial part of the material handling process. Making these asefficient and reliable as possible are therefore of great interest. LÄS MER

 4. 4. Development of a Simulation Tool to Support the Process of Setting Climate Targets – An Exploratory Study at IKEA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Patrik Sander; Simon Skoog; [2017]
  Nyckelord :scope 3; value chain; science-based targets; policy evaluation; sustainability; simulation; system dynamics modelling; simulering; hållbarhet; policyutvärdering; värdekedja; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The world’s governments agreed in 2010 to work towards limiting global warming to a two-degree warming compared to pre-industrial temperatures with the presumption that this would suffice in order to avoid the worst effects of climate change. Meeting this goal would, according to The Intergovernmental Panel on Climate Change, require a reduction of global emissions by 41–72 percent by the year 2050. LÄS MER

 5. 5. Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elise Pålsson; Ulrika Rehnström; [2017]
  Nyckelord :management control system; growth; manufacturing company; information; Styrsystem; tillväxt; tillverkningsföretag; information;

  Sammanfattning : Examensarbete, 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Fördjupning Controller, 4FE18E Titel: Styrning under tillväxt - en fallstudie på ett tillverkande företag Författare: Elise Pålsson och Ulrika Rehnström Handledare: Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund: Det ständiga behovet av förändring karakteriserar dagens marknad och företag måste anpassa sig efter omvärlden. Styrsystemets uppgift är att förse företag med information inför beslutsfattande och för att motivera de anställda. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet logistik master.

Din email-adress: